شیخ رجبعلی خیاطذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:عرفای شیعه،شیخ رجبعلی خیاط.
پرسش:آیا شخصیت شیخ رجبعلی خیاط مورد تایید می باشد؟

فهرست مندرجات

۱ - پاسخ
۲ - منبع

پاسخ

[ویرایش]

«رجبعلی نکوگویان» مشهور به شیخ رجبعلی خیاط عاشق سالکی بود که با عشق به اهل بیت عصمت و طهارت به مقامات عرفانی رسیده بود. او اصل را در انتظار فرج امام زمان قرار داده بود.
وی در سال ۱۲۶۲ در تهران به دنیا آمد و در ۱۳۴۰ هجری در تهران درگذشت. قبر او در ابن بابویه شهر ری است. کتاب «کیمیای محبت» درباره این شیخ بزرگ و زندگی نامه اوست.
ایشان مورد احترام بسیاری از اهل علم بوده و خیل کثیری از مومنین از محضرشان استفاده ای معنوی برده اند.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : تراجم | عارفان
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار