شکستن نمازذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شکستن نماز.

پرسش: چرا به هم زدن نماز گناه است؟

پاسخ: همان‌گونه که می‌دانیم خروج ناگهانی و بدون دلیل از محل ملاقات، توهین به فرد ملاقات شونده است.


توهین به فرد ملاقات شونده

[ویرایش]

همان‌گونه که می‌دانیم خروج ناگهانی و بدون دلیل از محل ملاقات، توهین به فرد ملاقات شونده است. در همین راستا، هنگامی‌که ما با تکبیرة الاحرام نماز، به ملاقات خدا می‌رویم، شایسته نیست قبل از پایان وقت ملاقات (سلام نماز)، بدون دلیل، صحنه ملاقات را ترک کنیم.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «شکستن نماز»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱۵.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار