شناخت خداذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش:اگه بچه ازمون پرسید خدا کجاست چه جوابی داریم که بدیم
پاسخ:


کودک ومقایسه خدا بااشیاءاطراف

[ویرایش]

کودکان ذهن بسیار محدودی دارند و به همین خاطر است که یک کودک نمی تواند خدا را به درستی تصور کند، کودک، خدا را با اشیاء موجود در اطراف خود مقایسه می کند، بنابراین اگر بگویید خدا قادر ( قوی ) است، در ذهن خود یک فرد قوی را تصور می کند اگر بگویید نور است مثلا یک لامپ بسیار بزرگ و یا به قول شما خورشید را تصور کرده و خیال می کنند خدا همانند اوست.
البته تصور خدا برای افراد بزرگ تر نیز بسیار سخت و گاهی اوقات محال است، برای تصور خدا ( و البته مفهوم خدا نه خود خدا) نیازمند ورزش و تعالی فکری است، برای تصور مفهوم خدا بایستی با مفاهیم عقلی بسیاری آشنا شد، و این کار با مطالعه کتب حدیثی و فلسفی ممکن پذیر هست.

آموزش کودکان به تناسب خصوصیات ذهنی

[ویرایش]

یک روانشاناس در رابطه با این موضوع می گوید:
تحول مفهوم خدا همگام با رشد شناختی کودک است و هر دوره دارای ویژگی های انحصاری است. بنابراین لازم است در هر دوره بنا به تناسب خصوصیات ذهنی و شناختی به فرزندانمان آموزش های دینی را ارائه نماییم و اجازه دهیم کودکان دین کودکانه خود را داشته باشند و از طرح و تدریس عقاید پیچیده و مشکل برای آنها خودداری کنیم، چرا که نمی توانند آن را درک کنند و چه بسا موجب بدفهمی و گریز آنها از دین شود. همچنین به لحاظ عاطفی بهتر است در این سنین خداوند را با صفات رحمت و رحمانیت معرفی کنیم و نه با صفات قهریت.

خودداری‌از تأکید زیاداجرای صحیح‌احکام دین

[ویرایش]

از تأکید زیاد و افراطی روی اجرای دقیق و صحیح برخی احکام دین و عقوبت اجرا نشدن کاملاً صحیح آنها خودداری نماییم؛ چرا که نگارنده این سطور به عنوان مشاور موارد متعددی از مراجعین به مرکز مشاوره را ملاحظه نموده که این تأکیدات افراطی باعث ایجاد وسواس های فکری و عملی در آنها و باقی ماندن این مشکل تا سنین نوجوانی و بزرگسالی شده است. بهتر است طرح بسیاری از مسائل اعتقادی تا دوره تفکر صوری به تأخیر افتد.
انتظار می رود در این مرحله نوجوان به دلیل افزایش توانمندی های ذهنی و شناختی، مسائل اعتقادی را از روی تفکر و تدبر و تأمل بپذیرد و تا پایان عمر از آنها حفاظت نماید.

پاسخ به سوالات کودک واستفاده‌از تشبیه

[ویرایش]

با طرح این مباحث نتیجه می گیریم که کودک نمی تواند خدا را بدرستی تصور کند، و چون یک کودک با مفهوم زمان و مکان بدرستی آشنا نیست بالطبع موجود فرامادی نیز برای او ناآشنا خواهد بود و تصور اینکه خدا چگونه می تواند در همه جا حضور داشته باشد برای او محال است. تنها راهش همین است که در پاسخ به سوالات کودک از تشبیه استفاده کنیم، کودک وقتی به دوره رشد رسید ( تقریبا ۱۳ سالگی) می تواند مفاهیم را انتزاع کرده، خود بر این مسئله واقف خواهد شود.

منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : خدا شناسی | روانشناسی | کودک
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار