شمار آیات مرتبط با حکومت جهانی امام مهدیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قرآن، آیه، امام مهدی.

پرسش: آیات مرتبط با حكومت جهانی امام مهدی(علیه‌السّلام) چه تعداد است؟


آیات مربوط به حکومت جهانی اسلام

[ویرایش]

در قرآن، آیه‌ای که با صراحت از حکومت جهانی اسلام به رهبری امام مهدی (علیه‌السّلام) در آخر الزمان سخن بگوید، وجود ندارد؛ لیکن آیات متعدّدی، حکومت جهانی اسلام و حاکمیت ارزش‌های دینی و انسانی را در جهان، پیش‌بینی کرده‌اند. این آیات در کنار احادیث متواتر و قطعی که تصریح می‌کنند این وعده الهی به رهبری امام مهدی (علیه‌السّلام) در آخر الزمان تحقّق می‌یابد، اشاره‌ای روشن به حکومت جهانی ایشان دارند. از‌این‌رو باید دید که چند آیه از آیات قرآن به این واقعه اشاره دارند و میزان دلالت آنها چگونه است.

دیدگاه علمای شیعه

[ویرایش]

علّامه مجلسی (رحمه‌اللّه) در بحار الانوار تحت عنوان «باب الآیات الماوّلة بقیام القائم (علیه‌السّلام)» ۷۷ آیه را که به قیام امام مهدی (علیه‌السّلام) تاویل شده، در ضمن ۶۶ حدیث آورده است، همچنین در کتاب معجم احادیث الامام المهدی (جلد پنجم) بر پایه شماری از احادیث، ۲۶۵ آیه از آیات قرآن کریم به حکومت جهانی امام مهدی (علیه‌السّلام) تفسیر یا تطبیق شده است.

← نکته


البته باید توجّه داشت که دلالت این آیات بر مقصود، یکسان نیست. و همه احادیث یاد شده معتبر نیستند. (بسیاری از روایاتی که در کتابِ یاد شده آمده است، از منابعی مانند: تفسیر فرات و تاویل الآیات الظاهرة نقل شده‌اند که منابع چندان اصیل و معتبری نیستند.) بنا‌بر‌این برای استناد به آیات و احادیثِ یاد شده در مورد اشارت‌ها وبشارت‌های قرآن به حکومت جهانی امام مهدی (علیه‌السّلام)، بررسی دلالت آیات و ارزیابی سند احادیث، ضروری است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، ج۵۱، ص۴۴ - ۶۴.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «شمار آیات مرتبط با حکومت جهانی امام مهدی» تاریخ بازیابی۱۳۹۸/۱۱/۱۶.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار