شعر عاشورایی فارسی از آغاز تا ظهور صفویهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عاشورا، امام حسین (علیه‌السلام)، شعر، دولت صفویه.

پرسش: شعر عاشورایی فارسی از آغاز تا ظهور دولت صفویه (قرن چهارم تا قرن نهم هجری) چگونه بود؟

پاسخ: شعر فارسی در مورد حادثه عاشورا و امام حسین (علیه‌السلام)، در طول شش قرن آغازین تا دوره صفویه توسط شاعران و عالمان مشهور زمان خود که عبارتند از: قوامی رازی، سنایی، عطّار، مولوی و جامی و همچنین از میان اهل سنت نیز در حادثه عاشورا که به صورت رثا و ذکر مصائب بوده شعر سروده‌اند.


شعر و شعرای فارسی‌زبان

[ویرایش]

در این دوره، دست‌کم، ۳۲ شاعر فارسی‌زبان، درباره حادثه عاشورا و امام حسین (علیه‌السلام)، شعر سروده‌اند که بیشتر آنها، شاعران و عالمانِ به‌نام و پُرآوازه زمان خود بوده‌اند و در میان آنها، شاعرانی چون: قوامی رازی، سنایی، عطّار، مولوی و جامی دیده می‌شوند.
سروده‌های عاشورایی در این شش قرن،‌ اندک‌اند و شاعرانی از اهل سنّت هم درباره حادثه عاشورا، شعر سروده‌اند. اشعار این دوره، غالبا جنبه رثا و ذکر مصائب دارد.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «شعر عاشورایی فارسی از آغاز تا ظهور صفویه» تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۹/۲۷.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار