شرکت در انتخاباتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شرکت در انتخابات.

پرسش: آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران شرعاً واجب است و عدم شرکت حرام است؟

پاسخ:


حضور در انتخابات[ویرایش]

شرکت در انتخابات نظام جمهورى اسلامى براى افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعى، اسلامى و الهى است.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «شرکت در انتخابات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۴.    جعبه‌ابزار