شبهه نپختن خمیری که دست امام رضا به آن خوردهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: امام رضا، امام.

پرسش: گویند: در روز تولد امام رضا (علیه‌السّلام) شخصی به محضر امام آمد و گفت: خمیری که دادید پخته نمی‌شود، حضرت فرمود: چگونه انتظار داری که آتش بر آن خمیری که به دست ما خورده است اثر کند؟ آیا این مطلب صحیح است؟

فهرست مندرجات

۱ - مورد خاص
۲ - منبع

مورد خاص

[ویرایش]

چنین روایتی را نیافتیم و اگر باشد، مطلق نیست بلکه به خاطر مصلحت، در موردی خاص مانند هدایت کسی، ممکن است امام (علیه‌السّلام) اراده کند خمیری که دست او به آن خورده، در آتش پخته نشود، یعنی برای نشان دادن کرامت امام معصوم و مقام ولایت تکوینی، ولی این مسئله در همه جا نیست؛ زیرا آن حضرات گوشت و مواد غذایی دیگر را می‌پختند.
اگر چنین چیزی صحت داشت، روایت‌های فراوان در مورد آن به ما می‌رسید.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «شبهه نپختن خمیری که دست امام رضا به آن خورده» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۵/۳۱.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار