سن بهشتیانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: بهشت، سن بهشتیان
پرسش: ‌سن افراد در جهنم و بهشت چقدر خواهد بود؟
پاسخ: آنچه از روایات برمی‌آید این است که بهشتیان مانند جوانانی زیبا و نورانی وارد بهشت می شوند.


مقدمه

[ویرایش]

تغییر شکل و شمایل انسان‌ها با تغییر سن و سال از موضوعات مربوط به این دنیا است، اما جهان آخرت به ویژه بهشت این گونه قابل تصویر نیست که انسان‌ها شکل و قیافه‌های مختلف مثلاً گروهی کودک، عده‌ای میان سال، برخی پیر و... باشند. حتی اگر معتقد باشیم که جهان آخرت نیز مادی است، اما در هر حال سن و سال با آن تصوری که اکنون از آن داریم برای بهشتیان وجود ندارد.

سن بهشتیان

[ویرایش]

آنچه از روایات برمی‌آید، این است که مومنانی که وارد بهشت می‌شوند به صورت انسان‌های جوان و زیبا هستند: "یدخلون الجنة شبابا منورین و قال إن أهل الجنة جرد مرد مکحلون"؛
[۱] ابن شهر آشوب، مناقب آل ابیطالب، مؤسسه انتشارات علامه، قم، ۱۳۷۹ق، ج ۱، ص ۱۴۸
بهشتیان مانند جوانانی زیبا و نورانی وارد بهشت می‌شوند. به عبارت دیگر، آنان دائما در بهترین شکل و حالت هستند که گذر زمان در این شادابی تأثیری نخواهد داشت.

در قرآن کریم آن جا که از همسران پاک بهشتی سخن به میان آمده، می‌گوید: نزد بهشتیان همسرانی است که فقط چشم به شوهرانشان دوخته‌اند، همگی جوان و با شوهران خود هم سن و سال اند: "وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ".
"اتراب" به معنای "هم سن و سال"، یکی از توصیفات برای زنان بهشتی نسبت به همسرانشان است؛ چرا که توافق سنی جاذبه را میان دو همسر افزون می‌کند، و یا توصیفی است برای خود آن زنان که همه آن‌ها هم سن و سال و جوانند.
[۴] سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۳۱۸.
به بیان دیگر؛ هیچ یک در معرض اختلاف جوانی، پیری و فرسودگی قرار نخواهند گرفت، نه کودک‌اند و نه پیر و فرسوده.
[۵] ابن عجیبه، احمد بن محمد، البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید، تحقیق، قرشى رسلان‌، احمد عبدالله، ناشر زکى، حسن عباس، قاهره، ۱۴۱۹ ق، ج ۵، ص ۳۶‌
[۶] فیض کاشانى، ملا محسن‌، تفسیر الصافى‌، تحقیق، اعلمى‌، حسین، انتشارات الصدر، چاپ دوم‌، تهران‌، ۱۴۱۵ ق، ج ۴، ص ۳۰۶ .


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابیطالب، مؤسسه انتشارات علامه، قم، ۱۳۷۹ق، ج ۱، ص ۱۴۸
۲. سوره ص/۳۸، آیه ۵۲.    
۳. مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۹، ص ۳۱۶.    
۴. سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۳۱۸.
۵. ابن عجیبه، احمد بن محمد، البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید، تحقیق، قرشى رسلان‌، احمد عبدالله، ناشر زکى، حسن عباس، قاهره، ۱۴۱۹ ق، ج ۵، ص ۳۶‌
۶. فیض کاشانى، ملا محسن‌، تفسیر الصافى‌، تحقیق، اعلمى‌، حسین، انتشارات الصدر، چاپ دوم‌، تهران‌، ۱۴۱۵ ق، ج ۴، ص ۳۰۶ .


منبع

[ویرایش]
اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : بهشت | کلام | معاد شناسی | نعمت های بهشتی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار