روش تحقیقذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: روش تحقیق، منابع روش تحقیق.

پرسش: اطلاعات و منابعی درباره روش تحقیق ارائه فرمایید. هم‌چنین منابعی درباره موضوع «تسبیح هستی در قرآن کریم» ذکر کنید.

پاسخ:


آشنایی با روش تحقیق[ویرایش]

برای انجام هر تحقیق، علاوه بر داشتن تخصص کافی در موضوع مورد تحقیق، نیاز به آشنایی با روش تحقیق نیز می‌باشد. در این زمینه کتاب‌های زیادی تألیف شده است که می‌توان از آن‌ها در این خصوص استفاده کرد:

۱. حسین دهنوی، روش تحقیق، قم، نشر معروف، چاپ سوم، ۱۳۷۷.
۲. جواد محدثی، روش‌ها، قم، نشر معروف، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص۵۹-۷۹.
۳. دکتر حسن احمدی گیوی و دیگران، زبان و نگارش فارسی، تهران، سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۱، ص۴۹-۵۷.
۴. دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر محمدمهدی ناصح، راهنمای نگارش و ویرایش، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۴، ص۹۳-۱۱۸.

← یادآوری
منبع اول از بقیه منابع ذکر شده به لحاظ تمرکز بر موضوع روش تحقیق جامع‌تر است و استفاده از آن شخص را از بقیه منابع بی‌نیاز می‌کند.

مشورت با اساتید[ویرایش]

مشورت کردن با اساتید متخصص می‌تواند کمک بسیاری در راه پژوهش به پژوهشگر بنماید.

شناسایی منابع[ویرایش]

برای شناسایی منابع از چند طریق می‌توان اقدام کرد؛ از جمله:

← مشورت با اهل علم
مشورت با اهل علم و متخصص در رشته مورد تحقیق.

← مراجعه به کتاب‌خانه‌ها
مراجعه به کتاب‌خانه‌ها و درخواست کمک و مشورت از کتاب‌داران متخصص (البته باید اذعان کرد که تعداد کمی از کتاب‌داران از توانایی لازم در جهت معرفی دقیق و کامل منابع در ریز موضوعات هستند).

← استفاده از نرم‌افزارها
استفاده از نرم‌افزارهای کتاب‌شناسی؛ مانند: نمایه مطبوعات،‌ هادی، کاوش فیروزه، صراط و ... .

← استفاده از منابع مکتوب
استفاده از منابع مکتوب درباره کتاب‌شناسی؛ مانند: کتاب‌شناسی کتاب‌خانه ملی ایران که به صورت مسلسل می‌باشد.

تحقیق درباره تسبیح هستی در قرآن[ویرایش]

جهت تحقیق پیرامون موضوع «تسبیح هستی در قرآن» می‌توانید به منابع زیر رجوع کنید:
۱. علامه سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۲۰-۳۲۳، ج۱۳، ص۱۰۸-۱۱۳ و ۱۲۰-۱۲۳، ج۱۵، ص۱۳۳-۱۳۶ و ج۱۹، ص۱۴۴و۲۶۳.
۲. محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰.
۳. شیخ عباس قمّی، سفینة البحار، دارالاسوة للطباعة والنشر، چاپ اول، ۱۴۱۴، ج۴، ص۴۸-۵۰.
۴. شهید مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن ۴ (تفسیر سوره نور)، تهران، صدرا، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۱، ص۱۶۱-۱۷۹.
۵. سید علی‌اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا، ج۳، ص۲۱۲-۲۱۷.
۶. محسن قرائتی، تفسیر نور، قم، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، چاپ چهارم، ۱۳۷۹، ج۶، ص۱۶۲-۱۶۴ و همان ج۷، (چاپ اول ۱۳۸۰)، ص۶۶-۶۸ و ۴۸۱-۴۸۲.

استفاده از تفاسیر برخی آیات[ویرایش]

می‌توانید از تفاسیر آیاتی که مسئله تسبیح عالم هستی را مطرح کرده از جمله: «اسراء:۴۴، [۱] رعد:۱۳ [۲] و انبیاء:۷۹ [۳] و ...» استفاده کنید.

پانویس[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۴۴.    
۲. رعد/سوره۱۳، آیه۱۳.    
۳. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۹.    


منبع[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «روش تحقیق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۱/۲.    جعبه‌ابزار