رضایت والدین در ازدواجذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: ازدواج، والدین، واجب، انتخاب همسر
پرسش: آیا در امر ازدواج، گوش کردن به حرف والدین برای دختر یا پسر واجب است؟
پاسخ: یکی از مواردی که پسر می‌تواند با نظر والدین خود مخالفت کند انتخاب همسر است؛ اما پسر باید به سن قانونی و شرعی رسیده باشد.


رضایت والدین در ازدواج پسر

[ویرایش]

بنابراین پسری که به سن قانونی رسیده است حق انتخاب داشته و رضایت والدین، شرط نیست و باید با احساس عذاب وجدان و احساس گناه، نسبت به عدم رضایت والدین، مبارزه کند. البته اگر دلایل منطقی بر مخالفت با والدین داشته باشد بهتر است.

مخالفت دختر با ازدواج اجباری

[ویرایش]

از طرفی مخالفت دختر با ازدواجی که جنبه اجباری دارد و سرپیچی منطقی و عاقلانه‌ای که با مشورت با عقلا و یا متخصصین مربوطه بوده است هیچ اشکالی ندارد و نباید به ازدواج اجباری که انتخاب او در آن نادیده گرفته شده و عاقبت آن اختلاف و ناسازگاری و در نهایت شکست در زندگی است تن بدهد.

رضایت والدین در ازدواج دختر

[ویرایش]

اما در مورد رضایت والدین در ازدواج دختر باکره باید به هر صورت، رضایت والدین خود را به دست آورد و اذن ولی در ازدواج دختر باکره، شرط است که فلسفه و حکمت خاص خودش را دارد.

منبع

[ویرایش]

پایگاه شهر سوال    رده‌های این صفحه : اذن پدر | ازدواج
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار