رستمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رستم، قاتل، امام حسین علیه‌السلام.
پرسش: آیا درست است که یکی از قاتلان امام حسین ـ علیه‌السلام ـ فردی ایرانی به نام رستم، غلام شمر بود؟
پاسخ:


رستم

[ویرایش]

بنا بر تحقیق و جست‌وجو در منابع تاریخی، تنها فردی را که رستم ـ غلام شمر که با توجه به نامش احتمالاً باید ایرانی باشد ـ در عاشورا به دستور شمر به شهادت رساند، ام‌وهب نمری قاسطی، همسر عبداللّه بن عمیر کلبی بود؛ این بانو بر بالین سر شهید خود قرار گرفت و گفت: از خدایی که بهشت را روزی تو گردانده می‌خواهم مرا نیز در جوار تو قرار دهد، در این هنگام رستم غلام شمر با ضربت گرزی، وی را به شهادت رساند.

نتیجه

[ویرایش]

اما گزارشی در تاریخ و مقاتل معتبر یافت نشد که رستم ، غلام شمر یکی از کسانی است که در شهادت شخص امام حسین علیه‌السلام دخالت مستقیم داشته باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک (تاریخ طبری)، تحقیق:ابراهیم، محمد أبوالفضل، ج ‌۵، ص ۴۳۸، دارالتراث، بیروت، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.    
۲. نویری، نهایة الأرب فی فنون الأدب‌، ج ‌۲۰، ص ۴۵۰، دارالکتب و الوثائق القومیة، قاهره، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار