رده:مدح و ذمذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ث

  • ثناطلبی و مذمت‌گریزی

  • م

  • مدح و مذمت دیگران

  • جعبه ابزار
    جعبه‌ابزار