رده:جامعه شناسی سیاسی ایرانذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :
اصول گرایی
امام خمینی
جعبه‌ابزار