رده:تحقیرذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ل

  • لقب زشت دادن به بیماران روانی

  • جعبه ابزار
    جعبه‌ابزار