راه رسیدن به معرفت شهودیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خداوند، معرفت شهودی، محبّت خدا.

پرسش: به اختصار راه رسیدن به معرفت شهودی و محبّت خدا چیست؟

فهرست مندرجات

۱ - پنج نکته
۲ - منبع

پنج نکته

[ویرایش]

راه رسیدن به معرفت شهودی و محبّت خدا در پنج نکته خلاصه می‌شود:
۱. توجّه به حضور دائم بنده در محضر حق تعالی؛
۲. اهتمام به حضور قلب در نماز و به پاداشتن نمازِ کامل؛
۳. استمداد از خداوند متعال؛
۴. تمسّک و توسّل به اهل‌بیت (علیه‌السّلام)؛
۵. خدمت به خلق برای خدا.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «راه رسیدن به معرفت شهودی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۲۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار