راه رستگاریذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: رستگاری، فلاح
پرسش: راه رستگاری کدام است؟
پاسخ: در بعضى آیات رستگارى بعنوان نتیجه عبادات و غایت کارهاى شایسته انسان مطرح شده است: و اذکروا الله کثیرا لعلّکم تُفلحون خدا را زیاد یاد کنید تا به رستگاری برسید.


معنای رستگاری

[ویرایش]

قرآن شریف از رستگارى به « فلاح » تعبیر مى‌نماید. واژه فلاح یا رستگارى به معناى رستن از گرفتاریها، رنجها و موانع و رسیدن به هدف و مطلوب است.

معنای اصطلاحی رستگاری

[ویرایش]

انسان در راه رسیدن به هدف و مقصود خود، پیوسته با موانع و گرفتاریها روبرو و درگیر بوده و با تلاش و مجاهده مى‌تواند گرفتاریها یا موانع را کنار زده و به هدف خود نایل شود. وقتى به هدف رسید مى‌گویند رَست یا رها شد یا در اصطلاح رستگار شد.

عوامل رستگاری

[ویرایش]


← خود سازی


قرآن مجید می فرماید: قد افلح من زکّیها یقینا هر کس تزکیه نفس نمود و پاک شد، به رستگارى رسیده است:

← ایمان


قد افلح المؤمنون به تحقیق این مؤمنانند که رستگار مى‌شوند. پس تزکیه نفس راه منحصر به فرد رسیدن انسان به فلاح و رستگاری است.

← یاد خدا


در بعضى آیات رستگارى بعنوان نتیجه عبادات و غایت کارهاى شایسته انسان مطرح شده است: و اذکروا الله کثیرا لعلّکم تُفلحون خدا را زیاد یاد کنید تا به رستگاری برسید.

← تقوا


تقوا در قرآن بعنوان عامل سعادت و رستگارى انسان معرفى شده و رعایت آن مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. براى مثال خداوند در ابتداى قرآن کریم مى‌فرماید: ذلک الکتابُ لاریب فیه هدىً للمتّقین این کتاب بدون تردید راهنماى پرهیزگاران است سپس در ادامه، صفات برجسته متقین مثل ایمان ، نماز ، انفاق و یقین را یکى پس از دیگرى آورده و در آخر هم خبر مى‌دهد که فقط پرهیزگاران رستگار هستند و اولئک هُم المفلحون.

← امر به معروف و نهی از منکر


کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند رستگارند.

← توبه


قرآن مجید می فرماید: توبه کنید تا به رستگاری برسید.

← نیکو کاری


قرآن کریم می فرماید:خدا را عبادت کنید و کار خوب انجام دهید تا رستگار شوید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره حج، آیه ۷۷    
۲. سوره شمس، آیه ۹    
۳. سوره مؤمنون، آیه ۱    
۴. سوره حج، آیه ۷۷    
۵. سوره بقره، آیه ۵    
۶. سوره بقره، آیه ۱۰۴    
۷. سوره نور، آیه ۳۱    
۸. سوره حج، آیه ۷۷    


منبع

[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | سعادتمندی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار