رؤیت الهیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قرآن، حدیث، رؤیت الهی.

پرسش: منظور از رؤیت الهی در این حدیث چیست؟
«انکم لن تروا ربکم(عزوجل) حتی تموتوا؛ [۱] شما هرگز پروردگار خود را نمی‌بینید تا اینکه بمیرید.»


رؤیت قلبی[ویرایش]

با فرض صحت چنین حدیثی، مراد رؤیت قلبی است نه دیدن با چشم سر. در رؤیت قلبی وجود جسم و جسمانیات شرط نیست.
در قرآن می‌خوانیم:
«وجوه یومئذ ناضرة الی ربّها ناظرة؛ [۲] [۳] در آن روز چهره‌هایی هست زیبا و درخشان، که سوی پروردگارشان نظر می‌کنند.»

پانویس[ویرایش]
 
۱. نسائی، احمد بن شعیب، سنن، ج۷، ص۱۶۵.    
۲. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۲.    
۳. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۳.    


منبع[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «رؤیت الهی» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۵/۱۶.    


رده‌های این صفحه : مقالات حدیث‌نت
جعبه‌ابزار