دعوت مخفیانهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: دعوت پنهانی، دعوت علنی.
‌پرسش: حضرت محمد ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ چند سال مردم را به‌طور مخفیانه به دین اسلام دعوت کرد؟


مدت دعوت مخفیانه

[ویرایش]

بنا بر آنچه در کتب تاریخی معتبر اسلامی یافت می‌شود، پیامبر گرامی اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ برای اینکه محیط مکه را برای رسالت و دعوت همگانی و آشکار خویش آماده و مهیا سازند، از زمان برانگیخته شدن به رسالت بزرگ الهی خودشان، تا سه سال پس از آن یعنی تا زمانی که از سوی خدا دستور یافتند که اسلام را به‌صورت همگانی و آشکارا به مردم عرضه دارند، به مدت سه سال به تبلیغ نهانی و تربیت جان‌های زلال و صافی که آماده دریافت پیام خداوند بزرگ بودند، پرداخته و توانستند به لطف خدا و تلاش‌های خستگی ناپذیرشان عده‌ای از مردم مکه را با جام محبت و معرفت خدای کریم سیراب کرده و به راه راستشان آرند.
[۲] احمد بن یحیی معروف به بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق دکتر محمد حمیدالله، چاپ سوم، انتشارات دارالمعارف، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶.
[۳] ابی محمد عبدالملک بن هشام المعافری، السیره النبویه (معروف به سیره ابن هشام)، تحقیق الشیخ عادل احمد عبدالموجود و الشیخ علی محمد معوض، انتشارات مکتبه العبیکان، چاپ اول، ج ۱، ص ۲۹۶.
[۴] ابی الحسن علی بن الحسین علی المسعودی، مروج الذهب، بیروت، انتشارات دارالاندلس، ج ۲، ص ۲۷۶ - ۲۷۵.
[۵] علی بن برهان الدین حلبی، السیره الحلبیه فی سیره الامین المامون، دارالمعرفه، ۱۰۴۴ ـ ۹۷۵، ج ۱، ص ۴۵۶.
[۷] احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب، تاریخ یعقوبی، قم، انتشارات شریف رضی، چاپ اول، ۱۳۷۳ ق، ص ۲۴.
[۹] دوانی، علی، تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت، قم، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ هشتم، ۱۳۷۳ ش، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۷.
[۱۰] سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، انتشارات مرکز مطبوعاتی دار التبلیغ اسلامی، ص ۲۱۰ ـ ۲۰۹
[۱۱] پیشوایی، مهدی، تاریخ اسلام، قم، انتشارات دفتر نشر معارف، ۱۳۸۲ ش، ص ۱۳۷.


مکان عبادت‌های مخفیانه مسلمانان

[ویرایش]

در این سه سال مسلمانان اعمال دینی، نماز و جلسات دینیشان را به دور از چشم مشرکان، در دره‌های مکه برگزار می‌کردند. و در اواخر دوران تبلیغ نهانی، خانه ارقم ـ یکی از یاران پیامبر اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ که در نزدیکی کوه صفا قرار داشت، محل انجام فرایض دینی آن حضرت ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ و یاران باوفایش شده بود.
[۱۲] احمد بن یحیی معروف به بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق دکتر محمد حمیدالله، چاپ سوم، انتشارات دارالمعارف، ج ۱، ص ۱۱۶.
[۱۳] علی بن برهان الدین حلبی، السیره الحلبیه فی سیره الامین المامون، دارالمعرفه، ۱۰۴۴ ـ ۹۷۵، ج ۱، ص ۴۵۶.


خبر دادن از غیب

[ویرایش]

و اما مشرکان قریش هم در این مدت از دعوت پیامبر گرامی اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ بی‌خبر نبودند و پوشیده‌وار و به اجمال می‌دانستند که محمدامین ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ خبر از غیب و آسمان‌ها می‌دهد. وقتی محمدامین ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ را در میهمانی‌ها و کوچه و بازار می‌دیدند، ایشان را به همدیگر نشان داده و می‌گفتند که فرزند خاندان عبدالمطلب خبر از آسمان‌ها می‌دهد.
[۱۵] احمد بن یحیی معروف به بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق دکتر محمد حمیدالله، چاپ سوم، انتشارات دارالمعارف، ج ۱، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶.


مزیت‌های دعوت پنهانی پیامبر(ص)

[ویرایش]

اما در این دوره که مشرکان قریش از محتوای دعوت نبی اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ بی‌خبر بودند، احترام آن حضرت ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ را داشته و از تعرض و دشمنی با آن حضرت پرهیز می‌کردند.

آشکار کردن دعوت به‌ دستور خداوند

[ویرایش]

تا اینکه حضرت ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ در سال چهارم نزول وحی به دستور خداوند ـ که فرمود: «مأموریت خود را هویدا کن و از مشرکان دوری گزین که ما تو را از شر مسخره کنندگان نگه می‌داریم»، دعوت خویش را آشکار فرموده و به مشرکان فرمود که بت‌پرستیشان اشتباه بوده و کافرند و پدرانشان نیز که بت می‌پرستیدند، کافر مرده‌اند و سزاوار عذاب اخرویند، و از آن تاریخ به بعد که مشرکان از محتوای دعوت حضرتش ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ خبردار شدند، به مخالفت و جنگ و دشمنی با پیامبر گرامی اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ و یارانش سر برداشتند.
[۱۷] احمد بن یحیی معروف به بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق دکتر محمد حمیدالله، چاپ سوم، انتشارات دارالمعارف، ج ۱، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶.
[۱۸] احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب، تاریخ یعقوبی، قم، انتشارات شریف رضی، چاپ اول، ۱۳۷۳ ق، ص ۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، الغیبه، ۴۶۰ ق، ص ۲۰۱۲۰۲.    
۲. احمد بن یحیی معروف به بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق دکتر محمد حمیدالله، چاپ سوم، انتشارات دارالمعارف، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶.
۳. ابی محمد عبدالملک بن هشام المعافری، السیره النبویه (معروف به سیره ابن هشام)، تحقیق الشیخ عادل احمد عبدالموجود و الشیخ علی محمد معوض، انتشارات مکتبه العبیکان، چاپ اول، ج ۱، ص ۲۹۶.
۴. ابی الحسن علی بن الحسین علی المسعودی، مروج الذهب، بیروت، انتشارات دارالاندلس، ج ۲، ص ۲۷۶ - ۲۷۵.
۵. علی بن برهان الدین حلبی، السیره الحلبیه فی سیره الامین المامون، دارالمعرفه، ۱۰۴۴ ـ ۹۷۵، ج ۱، ص ۴۵۶.
۶. ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، تاریخ طبری (تاریخ الامم و الملوک)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، انتشارات بیروت ۳۱۰ ۲۲۴، ج ۲، ص ۳۱۸.    
۷. احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب، تاریخ یعقوبی، قم، انتشارات شریف رضی، چاپ اول، ۱۳۷۳ ق، ص ۲۴.
۸. ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، انتشارات داربیروت، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۱۹۹ ۲۰۰.    
۹. دوانی، علی، تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت، قم، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ هشتم، ۱۳۷۳ ش، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۷.
۱۰. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، انتشارات مرکز مطبوعاتی دار التبلیغ اسلامی، ص ۲۱۰ ـ ۲۰۹
۱۱. پیشوایی، مهدی، تاریخ اسلام، قم، انتشارات دفتر نشر معارف، ۱۳۸۲ ش، ص ۱۳۷.
۱۲. احمد بن یحیی معروف به بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق دکتر محمد حمیدالله، چاپ سوم، انتشارات دارالمعارف، ج ۱، ص ۱۱۶.
۱۳. علی بن برهان الدین حلبی، السیره الحلبیه فی سیره الامین المامون، دارالمعرفه، ۱۰۴۴ ـ ۹۷۵، ج ۱، ص ۴۵۶.
۱۴. ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، تاریخ طبری (تاریخ الامم و الملوک)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، انتشارات بیروت ۳۱۰ ۲۲۴، ج ۲، ص ۳۱۸.    
۱۵. احمد بن یحیی معروف به بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق دکتر محمد حمیدالله، چاپ سوم، انتشارات دارالمعارف، ج ۱، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶.
۱۶. ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، انتشارات داربیروت، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۱۹۹ ۲۰۰.    
۱۷. احمد بن یحیی معروف به بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق دکتر محمد حمیدالله، چاپ سوم، انتشارات دارالمعارف، ج ۱، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶.
۱۸. احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب، تاریخ یعقوبی، قم، انتشارات شریف رضی، چاپ اول، ۱۳۷۳ ق، ص ۲۴.
۱۹. ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، انتشارات داربیروت، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۲۰۰.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : بعثت | تاریخ اسلام | سیره پیامبر
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار