حدود اطاعت از شوهرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: اطاعت، شوهر، اسلام، مدیریت خانواده
پرسش: حدود اطاعت از شوهر در اسلام چقدر است؟
پاسخ:خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که همانند اجتماع بزرگ نیاز به رهبر و سرپرست دارد و مردان به عنوان سرپرست خانواده شناخته می شوند البته منظور از سرپرستی و مدیریت، استبداد و زورگویی نیست، بلکه منظور، اداره امور و هدایت زندگی و تأمین معیشت است.


مدیریت خانواده در اسلام[ویرایش]

خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که همانند اجتماع بزرگ نیاز به رهبر و سرپرست دارد. قرآن مجید تصریح کرده که مدیریت خانواده بر عهده مرد است:"الرّجال قوّامون علی النّساء؛ مردان سرپرست و عهده دار امور زنان هستند". [۱]

منظور از سرپرستی[ویرایش]

البته منظور از سرپرستی و مدیریت ، استبداد و زورگویی نیست، بلکه منظور، اداره امور و هدایت زندگی و تأمین معیشت است. این موقعیت به خاطر خصوصیات جسمی و روحی مردان است مانند: داشتن بنیه بدنی و نیروی جسمی و غلبه قوه تفکّر مدیریتی بر نیروی عاطفه.
از طرفی تعهد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداخت هزینه‌های زندگی و پرداخت مَهر، این حق و در واقع مسئولیت را به او می دهد که وظیفه سرپرستی بر عهده او باشد. البته ممکن است زنانی، بر شوهران خود امتیاز داشته باشند، ولی قوانین به تک تک افراد نظر ندارد، بلکه نوع انسان و کلی را در نظر می گیرد. [۲]

← منظور از مدیر بودن مرد
مدیر بودن مرد به معنای اسیر بودن زن در دست وی نیست تا بتواند به دلخواه خود عمل کند. در تمام مدیریت‌ها مدیر نباید خود را بی نیاز از شور و مشورت بداند.

حدود اطاعت زن از شوهر از دیدگاه فقها[ویرایش]

فقها بر اساس روایات، حدود اطاعت زن از شوهر را معیّن کرده‌اند:

← از دیدگاه امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) در این باره می گوید:"در مطلق استمتاعات (بهره مندی‌های جنسی) و خروج زن از منزل باید اطاعت از شوهر باشد". [۳] البته مسئله خروج در مواردی استثنا شده که در توضیح المسائل مراجع ذکر شده است.

←← ناشزه و عدم ناشزه بودن زن
زنی که امور واجب بر خود و حقوق شوهر را رعایت نکند، ناشزه است، ولی ترک اطاعت از شوهر در مواردی که بر زن واجب نیست، باعث نشوز وی نمی شود. بنابراین اگر زن از خدمات خانه و خواسته‌های شوهر که مربوط به کامیابی در امور جنسی نمی شود، مانند جارو کردن، خیاطی، آشپزی یا حتی آب دادن و پهن کردن رختخواب خودداری کند، نشوز شمرده نمی شود. [۴]

پانویس[ویرایش]
 
۱. نساء (۴) آیه ۳۴    
۲. تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۴۱۲، با تلخیص    
۳. عبدالرّحیم موگهی، احکام خانواده، ص ۷۵
۴. تحریرالوسیله، سید روح الله خمینی، ج ۲، ص ۳۰۵    


منبع[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام ازدواج | تمکین | احکام نشوز
جعبه‌ابزار