تیمّمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تیمم، نافله عشا.
پرسش: ۱. آیا در تیمم، (زدن هر دو دست با هم، مباشرت، موالات، رعایت الاعلی فالاعلی)، شرط است؟ ۲. حکم نافله عشا برای مسافر چیست؟
پاسخ:


تیمم[ویرایش]

تیمم بدین ترتیب است: ابتدا باید نیت نماید و سپس کف هر دو دست را با هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است بزند و آن را به تمام پیشانی و دو طرف آن از جایی که موی سر می‌روید تا ابروها و بالای بینی بکشد، و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام دست چپ، بکشد و اگر بین آنها به‌قدری فاصله دهد که نگویند تیمم می‌کند، باطل است، توجه داشته باشید این ترتیب در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است.

نافله عشا[ویرایش]

نافله عشا از مسافر ساقط است؛ اما خواندن آن به قصد امیدِ رسیدن به ثواب مانعی ندارد.

فتوای مراجع تقلید[ویرایش]

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [۱]

← حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای
۱. در تیمم لازم است کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است، زده شود، هم‌چنین پیشانی و پشت دست‌ها را باید از بالا به پایین مسح نماید و کارهای تیمم را پشت سر هم به‌جا آورد، و اگر بین آنها به‌قدری فاصله دهد که نگویند تیمم می‌کند، باطل است، توجه داشته باشید در حال اختیار لازم است خود شخص تیمم را انجام دهد؛
۲. به‌طورکلی در سفر، نافله‌های ظهر، عصر و عشا ساقط است و نباید خوانده شود.

← حضرت آیت الله العظمی سیستانی
۱. به احتیاط واجب لازم است؛
۲. واجب است؛
۳. واجب است؛
۴. به احتیاط واجب لازم است؛
۵. به نیت رجا اشکال ندارد.

← حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
۱. همه موارد مذکور شرط است؛
۲. نافله ظهر و عصر در سفر ساقط است و نباید خواند و احتیاط آن است که نافله عشا را نیز ترک کند؛ اما بقیه نافله‌های شبانه‌روزی یعنی نافله صبح و مغرب و نافله شب در سفر ساقط نمی‌شود.

← حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
۱. معتبر است.
۲. در حال اختیار معتبر است.
۳. موالات عرفیه حتی در تیمم بدل از غسل هم مراعات شود.
۴. رعایت لازم است.
۵. به قصد رجاء مانعی ندارد.

← حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی
۱. در تیمم ضرب باطن الیدین معاً دفعةً واحدة علی الارض لازم و معتبر است؛
۲. مباشرت لازم است مگر در حال اضطرار؛
۳. موالات عرفیه بین اجزای تیمم لازم است؛
۴. نافله عشا برای مسافر به قصد رجاء بلا مانع است.

پانویس[ویرایش]
 
۱. استفتا از دفاتر آیات عظام:خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه‌ابزار