تفاوت پاداش اخروی و پاداش دنیویذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: پاداش دنیوی ، پاداش اخروی
پرسش: تفاوت پاداش دنیوی با اخروی چیست؟
پاسخ: پاداش‌ دنیوی هر چند بزرگ باشند فراتر از دنیا و نعمت‌های دنیوی؛ مانند مال، سرمایه، قدرت و... نیستند.


قلّت پاداش دنیوی[ویرایش]

با عنایت به آیات زیادی از قرآن کریم ، [۱] [۲] پاداش اخروی با پاداش دنیوی قابل مقایسه نیست، همان‌گونه که دنیا با آخرت ، قابل مقایسه نیست؛ چرا که ثواب و پاداش اخروی پایان ناپذیر است. [۳]

مقایسه پاداش اخروی با پاداش دنیوی[ویرایش]

اما با این وجود، می‌توان با استفاده از آیات و روایات ، تفاوت‌هایی را بین آن دو در نظر گرفت از جمله:
۱. نعمت‌های اخروی، پرتوی از کمالات روحی‌ و صفای روح اهل ایمان خواهد بود و اختصاص به شخص خاص دارد، قابل انتقال و یا صرف نظر نخواهد بود، اما نعمت‌های دنیوی اختصاص به شخص خاصی ندارد، بلکه به طور کلی آماده برای عموم شده، هر کس بتواند از آن‌ها استفاده خواهد برد. [۴]
۲. نعمت‌های‌ دنیوی‌ اغلب از بین رفتنی و فنا پذیرند و نعمت‌های اخروی همه باقی و دایمی است:«بادروا آجالکم باعمالکم و ابتاعوا ما یبقی لکم بما یزول عنکم» [۵] [۶] [۷]
۳. نعمت‌های‌ دنیوی برای انسان، صاف و خالص نمی‌ماند، بلکه همواره به سبب عوارض و آفات با ناخالصی همراه می‌گردد: «بعوارض الآفات تتکدّر النّعم» [۸] اما ناخالصی در نعمت‌های اخروی به هیچ وجه راه ندارد. [۹]
۴. نعمت‌های‌ دنیوی‌ به مقدار لذّت آن، یا با غصه همراه است و یا غصه را به دنبال دارد. به عبارت دیگر هر لذّتی با المی باشد و هر سروری آمیخته به اندوهی است: «بقدر اللذّة یکون التغصیص» [۱۰] بر خلاف نعمت‌های اخروی که غصه و رنجی را به همراه ندارند. [۱۱] [۱۲]
۵. نعمت‌های‌ دنیوی‌ هر قدر که باشد، از آن‌جا که فانی و زوال پذیر است، ناچیز خواهد بود: «کُلُ‌ فَانٍ‌ یَسِیر» [۱۳] اما نعمت‌های بهشتی چون پاینده و دائمی است، عظیم و بزرگ است. [۱۴]

پانویس[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۷۲.    
۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۱.    
۳. ضحی/سوره۹۳، آیه۴.    
۴. درخشان پرتوی از اصول کافی،‌ حسینی همدانی نجفی، محمد، چاپخانه علمیه قم، قم، ج ۴، ص ۶۳ – ۶۴.
۵. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،‌ تمیمی آمدی، عبد الواحد، محقق، مصحح، درایتی، مصطفی، دفتر تبلیغات، قم، ص ۱۵۷.
۶. لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ج ۵، ص ۲۷۶.
۷. شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم،‌ آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، محقق، مصحح، حسینی ارموی محدث، جلال الدین،‌ دانشگاه تهران، تهران، ج ۳، ص ۲۴۶.
۸. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،‌ تمیمی آمدی، عبد الواحد، محقق، مصحح، درایتی، مصطفی، دفتر تبلیغات، قم، ص ۱۰۱، ح ۱۷۶۰.
۹. شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم،‌ آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، محقق، مصحح، حسینی ارموی محدث، جلال الدین،‌ دانشگاه تهران، تهران، ج ‌۳، ص ۲۱۵.
۱۰. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،‌ تمیمی آمدی، عبد الواحد، محقق، مصحح، درایتی، مصطفی، دفتر تبلیغات، قم، ص ۱۰۱، ح ۱۷۶۰.
۱۱. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،‌ تمیمی آمدی، عبد الواحد، محقق، مصحح، درایتی، مصطفی، دفتر تبلیغات، قم، ص ۱۰۱، ح ۱۷۶۰.
۱۲. شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم،‌ آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، محقق، مصحح، حسینی ارموی محدث، جلال الدین،‌ دانشگاه تهران، تهران، ج ‌۳، ص ۲۱۶، ج ‌۱، ص ۹۱.
۱۳. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،‌ تمیمی آمدی، عبد الواحد، محقق، مصحح، درایتی، مصطفی، دفتر تبلیغات، قم، ص ۵۰۶.
۱۴. شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم،‌ آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، محقق، مصحح، حسینی ارموی محدث، جلال الدین،‌ دانشگاه تهران، تهران، ج ‌۴، ص ۵۲۶.


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : کلام | معاد شناسی | ثواب و عقاب
جعبه‌ابزار