تحصیل بر خلاف نظر مادرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نیکی به پدر و مادر.

پرسش: آیا تحصیل در رشته‌ای که برخلاف نظر مادرم باشد، خلاف شرع است؟

پاسخ: هیچ مادری بدی فرزندان خود را نخواسته، بلکه طبق محبتی که خدای متعال فطرتاً در نهادشان گذاشته است، به فکر سعادت فرزندان خود هستند.
وظیفه شما در برابر احساسات و خواسته‌های مادرتان این است که او را آزرده خاطر نکرده و با گفتار نیک و با مهربانی و به دور از هرگونه پرخاشگری دلیل علاقه خود را برای رشته مورد نظر را، با او در میان بگذارید و دلیل او را نیز بشنوید. اگر مادرتان خواسته شما را نپذیرفتند، اگر می‌توانید، رشته خود را تغییر داده، بدون این که مادرتان متوجه شود و گرنه، در همان رشته مشغول بوده و دعای خیر مادر را نصیب خود کنید؛ زیرا دعای خیر پدر و مادر مستجاب بوده و باعث می‌شود تا شما در همان رشته تجربی و در شغل پزشکی موفق باشید.


چند نکته

[ویرایش]

پاسخ شما را در ضمن چند نکته بیان می‌کنیم:

← نیکی به پدر و مادر


نیکی به پدر و مادر از جمله دستوراتی است که در دین اسلام بر آن تاکید فراوانی شده تا جایی که سپاسگزاری از آنها در ردیف سپاسگزاری از خداوند قرار گرفته است و در قرآن توصیه‌های فراوانی در مورد خوش رفتاری و طلب آمرزش برای والدین شده که بسیاری از آنها از زبان پیامبران جاری شده است.

← مهربانی در حق فرزندان


خدای متعال، مهربانی در حق فرزندان را فطرتاً در نهاد مادر نهاده است؛ برای همین، مادران فرزندان خود را از دعای خیر فراموش نکرده و دعایشان موجب خیر و برکت و سعادت فرزند می‌گردد.

← نگرانی والدین


شما هم به مادرتان حق بدهید که برای شما نگران باشند؛ زیرا نگرانی آنان طبق احساس وظیفه و مسئولیتی است که خدای متعال در نهاد آنان نسبت به فرزندان نهاده است؛ و هیچ مادری بدی فرزندان خود را نخواسته، بلکه می‌خواهند فرزندانشان موفق و سعادتمند باشند.

← وظیفه انسان در قبال والدین


وظیفه اصلی شما نسبت به مادرتان این است که او را آزرده خاطر نکرده و با لحن و گفتار نیک و با مهربانی و به دور از هرگونه پرخاشگری و با واسطه قرار دادن، خواسته و علاقه خود را برای رشته مورد نظر، با او در میان بگذارید و ازاو بخواهید تا دلائل خود را بر انتخاب رشته مورد علاقه‌اش برای شما بیان کند ممکن است با این کار یکی بتواند دیگری را متقاعد کند.

← موفقیت در دعای خیر مادر


اگر احیاناً مادرتان خواسته شما را نپذیرفتند و شما خواسته ایشان را نپذیرفتند و ممکن است از ادامه تحصیل شما آزرده خاطر شوند، اگر می‌توانید، بدون این که مادرتان متوجه شود در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهید و گرنه، رشته خود را تغییر نداده و موفقیت خود را به دلیل آزردگی و رنجش مادرتان، مورد خطر قرار ندهید؛ بلکه، در رشته دلخواه مادر مشغول بوده و دعای خیر مادر را نصیب خود کنید؛ زیرا دعای خیر مادر مستجاب بوده و باعث می‌شود تا شما در همان رشته تجربی و در شغل پزشکی موفق باشید.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تحصیل بر خلاف نظر مادر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۷/۲۴.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار