اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:گناهان زبان،احادیث شیعه.
پرسش :آیا جمله «اللسان جِرمه صغیر و جُرمه کبیر» حدیث است؟


پاسخ

[ویرایش]

جمله «اللِّسَانُ جِرْمُهُ صَغِیرٌ وَ جُرْمُهُ کَبِیرٌ»؛ مطلبی است که در برخی از کتاب‌ها به عنوان یک سخن حکیمانه آمده است.
[۲] هروی قاری، علی بن محمد، مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج ۷، ص ۳۰۳۹، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
بنابر تحقیق و جست‌وجو در منابع روایی شیعه و سنی ، ظاهراً این جمله حدیث نیست. اما با این وجود روایاتی این موضوع را تأیید می‌کند؛ مانند این‌که در روایتی می‌خوانیم:«مردی خدمت پیامبر (صلی الله علیه وآله) آمد و گفت:یا رسول الله! مرا سفارشی کن، آن‌حضرت فرمود:زبانت را نگهدار. (برای دومین بار) گفت:یا رسول الله! مرا سفارشی کن، پیامبر فرمود:زبانت را نگهدار، (برای بار سوم) گفت:یا رسول الله! مرا سفارشی کن، پیامبر فرمود:زبانت را نگهدار. وای بر تو! آیا مردم را جز محصول و نتایج زبان‌های برّنده و نیست کننده‌شان‌، چیز دیگری هست که آنها را به روی در آتش جهنّم اندازد».
[۵] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج ‌۱۲، ص ۱۹۱، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.پانویس

[ویرایش]
 
۱. أبو منصور ثعالبی، عبد الملک بن محمد بن إسماعیل، اللطائف و الظرائف، ص ۱۰۴، دار المناهل‌، بیروت، بی‌تا.    
۲. هروی قاری، علی بن محمد، مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج ۷، ص ۳۰۳۹، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
۳. هاشمی، أحمد بن إبراهیم، جواهر الأدب فی أدبیات و إنشاء لغة العرب، ج ۲، ص ۴۳۱، بیروت، مؤسسة المعارف، بی‌تا.    
۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الاصول من الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ‌۲، ص ۱۱۵، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.    
۵. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج ‌۱۲، ص ۱۹۱، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | رذائل اخلاقی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار