ارزش قبر امام حسینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ارزش، قبر، امام حسین عليه‌السلام، کربلا، نماد، رجعت.

پرسش: در بعضی از روایات و احادیث آمده است که یکی از اشخاصی که جزو رجعت‌کنندگان است، امام حسین علیه‌السلام می‌باشد. اگر این روایات درست باشند و چنین اتفاقی نیز بیفتد، آیا در آن زمان که حضرت رجعت کند، قبر ایشان فاقد ارزش می‌شود؟! چه‌طور می‌شود که ایشان رجعت کند و جسمشان نیز در قبر باشد؟! آیا این به این معنا نیست که امام حسین ـ عليه‌السلام ـ دارای چند وجود می‌شود؟!

پاسخ:


ارزش قبر امام حسین

[ویرایش]

ارزش قبر امام حسین علیه‌السلام با رجعت ایشان از بین نمی‌رود؛ بلکه این جایگاه با قرار گرفتن بدن مطهر آن‌ حضرت دارای قداست و ارزش شد و نبود بدن از ارزش آن نمی‌کاهد. همان‌گونه که مقام ابراهیم
[۱] سنگی که جای پای حضرت ابراهیم بر آن نقش بسته و در مسجدالحرام قرار دارد.
در مسجدالحرام دارای ارزش و تقدس است، با این‌که یک‌بار با پای آن‌ حضرت لمس گردیده است. بنابراین ممکن است قبر امام حسین ـ عليه‌السلام ـ پس از رجعت ایشان به‌عنوان نمادی باقی بماند و هم‌چنان دارای ارزش و قداست نیز باشد.

مراد از رجعت

[ویرایش]

رجعت تنها حضور و بازگشت روح به دنیا نیست، بلکه یک معاد جسمانی و روحانی به عالم دنیا می‌باشد. بنابراین این‌گونه نیست که جسم حضرت در قبر بماند و فقط روح ایشان به دنیا باز گردد، تا تصور چند وجود شود!


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سنگی که جای پای حضرت ابراهیم بر آن نقش بسته و در مسجدالحرام قرار دارد.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار