اختلافذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: علت اختلاف مردم از نظر نعمت‌های ظاهری چیست؟
پاسخ:


جهات اختلاف از نظر نعمت‌های ظاهری

[ویرایش]

اختلاف مردم از نظر نعمت‌های ظاهری، جهات مختلفی دارد:
۱-بعضی از تفاوت‌ها معلول ستم و تجاوز افراد نسبت به حقوق دیگران است.
۲-برخی موارد معلول کار و تلاش خود انسان ها است.
۳-قسمتی دیگر از تفاوت‌ها، طبیعی و لازمه آفرینش انسان است، و البته با توجه به آن شرایط تلاش بندگان، بندگان سنجیده می شود

آثاروبرکات بلاوامتحان

[ویرایش]

در هر بلا احتمالات گوناگونی وجود دارد که بطور مشخص نمی توان آن را تاوان گناه نامید چه بسا جهت آزمایش بنده و رشد او نازل شده است !
۱-بلا و امتحان موجب بیداری است.
۲-آزمون الهی آدمی را به یاد خداوند می اندازد.
۳-رفع تکبر و غرور از انسان
۴-امتحان برای انسان‌ها روشن می سازد که چه کسانی مخلص هستند.
۵-شکوفایی استعدادهای انسانی
۶-کفاره گناهان: جان دادن برخی مؤمنان، سخت است، زیرا هدف این است که مؤمن، پاک در درگاه خداوند حاضر شود.و...

برخی بلاها نعمتند

[ویرایش]

خدا مصلحت بندگانش را بهتر از خود آنان می‌داند.عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم
شهید مطهری (ره) می فرماید: " مصایب،‌ وقتی نعمت هستند که انسان از آن ها بهره برداری کند و با صبر و استقامت در مواجهه با دشواری ها، روح خود را کمال بخشد. اما اگر انسان در برابر سختی ها فرار را انتخاب کند و ناله و شکوه سر دهد، در این صورت بلا برای او، واقعاً بلا است.
در نهایت این دنیا گذر گاهی بسیار کوتاه هست و " کانهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها" . روزى كه آن را ببینند (پندارند كه‌)، گویى توقفشان (در دنیا) جز شامگاهى یا بامدادى بیش نبوده است

بلای کم درمقابل سعادت ابدی

[ویرایش]

چگونه خداوند در مقابل مدتی ناچیز سختی ، سعادت ابدی را برای بندگان خوبش ترجیح ندهد و زمانی تعبیر بی عدالتی صحیح است كه فراسوی این جهان تدارک وجبرانی نباشد

نعمت ظاهری نشانه محبت‌وبلا نشانه‌بی‌اعتنایی

[ویرایش]

نتیجه:گاهی ثروت بی حساب و رفاه، یك مجازات الهی است. پس نه نعمت ظاهری نشانه محبت الهی است و نه نقمت و بلا نشانه بی اعتنایی خدا به بنده است، بلكه این دو برای افراد مختلف، حکم متفاوتی دارد و عدالت با حکمت الهی همواره مقرون است و یكی فدای دیگری نمی‌شود، بنابراین، نكته مهم در سرتاسر این موضوع آن است كه نگاه خود را به زندگی در این جهان نباید محدود كنیم. این بخش از زندگی را باید در پیوست با بخش عظیم‌تر از زندگی و حیات جاودانه و عالم برتر و حقیقی‌تر نگاه كنیم. اگر نگاه ما به زندگی محدود به دنیا بود، اشكال از تفاوت‌ها در این دنیا به جا بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲،آیه ۲۱۶.    
۲. نازعات/سوره،آیه۴۶.    


منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار