پیشانی بر سجدهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سجده، پیشانی، مهر.
پرسش: اگر هنگام سجده، پیشانی‌مان دو بار به مهر بخورد، آیا دو سجده شمرده می‌شود؟
پاسخ:


برخورد مجدد پیشانی به مهر در سجده[ویرایش]

اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شود، اگر ممکن است نباید بگذارد دوباره به‌جای سجده برگردد، و این یک سجده حساب می‌شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه. حال اگر نتواند سر را نگهدارد و بی‌اختیار دوباره به‌جای سجده برسد، روی هم یک سجده حساب شده و اگر ذکر نگفته باشد، باید بگوید و چون بی‌اختیار بوده، سبب بطلان نماز نمی‌شود.

فتوای مراجع تقلید[ویرایش]

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [۱]

← حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی)
اگر سر بی‌اختیار برگشته و به مهر رسیده یک سجده حساب می‌شود و چون بی‌اختیار بوده سبب بطلان نماز نمی‌شود.

← حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)
هرگاه پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شود و برگردد، یک سجده حساب می‌شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه؛ ولی اگر اختیاراً آن را بردارد، اگر قبل از ذکر و از روی عمد باشد، نمازش باطل است؛ و الا اشکال ندارد.

← حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی)
اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شود، چنان‌چه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد، و این یک سجده حساب می‌شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه؛ و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی‌اختیار دوباره به جای سجده برسد، همان یک سجده حساب می‌شود؛ ولی اگر ذکر نگفته باشد، احتیاط مستحب آن است که آن را بگوید؛ ولی باید به قصد قربت مطلقه باشد و قصد جزئیت نکند.

← حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی)
اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شود، چنان‌چه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد، و این یک سجده حساب می‌شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه؛ و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی‌اختیار دوباره به‌جای سجده برسد، روی هم یک سجده حساب می‌شود و اگر ذکر نگفته باشد، باید بگوید.

پانویس[ویرایش]
 
۱. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام نماز | سجده
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار