وجود مکان سرد در جهنمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عذاب جهنم، آتش سوزان، مکان سرد.

پرسش: آیا امکان دارد در جهنم مکان سردی وجود داشته باشد؟

پاسخ: بعید نیست در جهنم جای سردی هم باشد و برخی تبهکاران از طریق سرما و برودت کیفر اعمال خود را بچشند؛ چه اینکه در میان جهنم برخی افراد اهل جهنم از عذاب مصون‌اند و خداوند منزلی در همان جهنم برای آنها تهیه می‌کند که از گرمای آتش جهنم محفوظ باشند تا از این طریق برخی اعمال نیک که در دنیا از او سر زده است، به نحوی جبران شود و در این مورد روایات متعدد وارد شده است و در مجموع به دست می‌آید که عالم آخرت (از جمله جهنم) شرایط خاص خود را دارد که می‌تواند جامع اضداد باشد؛ مثلاً سرما و حرارت را با هم در خود جای دهد.


ماهیت جهنم

[ویرایش]

قبل از همه باید به اختصار ماهیت و چیستی جهنم مشخص شود، چون از ظاهر واژه جهنم، در اذهان عمومی نوعاً، آتش و حرارت تداعی می‌شود؛ درحالی‌که چنین نیست؛ زیرا درباره جهنم سخن بسیار گفته شده؛ از جمله اینکه جهنم جایی است که عمیق و ژرف باشد و در زبان عرب وقتی گفته می‌شود: «جهنام» به معنای عمیق زیاد است؛ لذا (بئر جهنم و جهنام) به معنی چاه عمیق است. به‌هرحال این واژه در قرآن کریم نامی است برای محل و جایی که مملو از انواع عذاب‌هاست و کانون قهر و غضب الهی است و دارای درجات و مراتب مختلف است.

عذاب‌های گوناگون جهنمیان

[ویرایش]

با توجه به معنای جهنم که محل عذاب الهی است، ممکن است این عذاب به صورت‌های مختلف در آن محل برای اهل جهنم ظهور و بروز داشته باشد، که اغلب به صورت آتش سوزناک است؛ اما اختصاص به عذاب آتشی ندارد.

← دیدگاه علامه مجلسی


لذا علامه مجلسی در بیان آیه‌ای که می‌گوید به اهل جهنم، حمیم و غساق خورانده می‌شود گفته است: حمیم آب داغ و غساق آب بسیار سرد است و از ابن‌مسعود و ابن‌عباس نقل شده که اهل جهنم با خوردن آب بسیار داغ که در نهایت حرارت قرار دارد و با آب بسیار سرد که در نهایت سردی قرار دارد، عذاب می‌شوند و همان‌طور که با حرارت می‌سوزند، با برودت نیز عذاب می‌شوند و از این دو طریق عذاب را می‌چشند.

جامع اضداد بودن جهنم

[ویرایش]

با توجه به مطالب یادشده ـ آن‌گونه که در پرسش اشاره شده ـ بعید نیست در جهنم جای سردی هم باشد و برخی تبهکاران از طریق سرما و برودت کیفر اعمال خود را بچشند؛ چه اینکه در میان جهنم برخی افراد اهل جهنم از عذاب مصون‌اند و خداوند منزلی در همان جهنم برای آنها تهیه می‌کند که از گرمای آتش جهنم محفوظ باشند تا از این طریق برخی اعمال نیک که در دنیا از او سر زده است، به نحوی جبران شود و در این مورد روایات متعدد وارد شده است و در مجموع به دست می‌آید که عالم آخرت (از جمله جهنم) شرایط خاص خود را دارد که می‌تواند جامع اضداد باشد؛ مثلاً سرما و حرارت را با هم در خود جای دهد.
[۵] مطهری، مرتضی، عدل الهی، ص۳۱۸، تهران، شرکت سهامی انتشار، بی‌تا.


معرفی منابع

[ویرایش]

۱. ناصر مکارم، پیام قرآن، ج۶، (معاد ۲)، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. جوادی آملی، یاد معاد، مرکز فرهنگی رجاء، ‌ تهران، ۱۳۷۵ش.
۳. فیض کاشانی، علم‌الیقین، ج۲، ص۹۹۳، بیدار، قم، بی‌تا.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، (معاد ۲)، ج۶، ص۴۰۰، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۷ش.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، (معاد ۲)، ج۶، ص۴۰۰، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۷ش.    
۳. ص/سوره۳۸، آیه۵۷.    
۴. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۸، ص۲۵۹، (باب النار)، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.    
۵. مطهری، مرتضی، عدل الهی، ص۳۱۸، تهران، شرکت سهامی انتشار، بی‌تا.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «وجود مکان سرد در جهنم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۴/۲۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار