نفس حیوانیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: فرزند، انسان، حیوان، روح، علاقه.

پرسش: آیا علاقه حیوانات به فرزندانشان منشا روحی دارد؟ و آیا حیوانات نیز دارای روح هستند؟

پاسخ: نفس (یا به تعبیری روح) چند گونه است؛ یکی از اقسام نفس، نفس حیوانی است و علاقه حیوان به فرزند، دلیل بر وجود روح و نفس حیوانی است، نه دلیل بر وجود نفس انسانی؛ زیرا نفس انسانی دارای نشانه‌هایی است که در حیوان نیست.


تعریف نفس حیوانی

[ویرایش]

حکیمان و فیلسوفان بر این باورند که نفس (یا به تعبیری روح) چند گونه است؛ یکی از اقسام نفس، نفس حیوانی است. نفس حیوانی را به «کمال اول لجسم طبیعی آلی ان تحس و تتحرک بالاراده فقط؛ کمال اول جسم طبیعی آلی که فقط دارای حس و حرکت ارادی است» تعریف نمودند.

علامت نفس حیوانی

[ویرایش]

در هر صورت «حس» و «حرکت ارادی» دو علامت و نشانۀ اختصاصی «نفس حیوانی» می‌باشند. «حس» در این جا به معنای مطلق «ادراک» (غیر از تعقل) است. بنابراین، علاقه حیوان به فرزند، دلیل بر وجود روح و نفس حیوانی است، نه دلیل بر وجود نفس انسانی؛ زیرا نفس انسانی دارای نشانه‌هایی است که در حیوان نیست. علاوه بر این علاقه به فرزند بدان مدلی که در انسان است در حیوانات وجود ندارد. به عنوان نمونه، یک حیوان -بر خلاف انسان- تا آخر عمرش، داغدار فرزندی نمی‌ماند که او را از دست داده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حکیم سبزواری، اسرار الحکم، ص۲۶۴.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «نفس حیوانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار