نجاستذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نجاست، یقین، گمان، فقها، نجس.
پرسش: با توجه به راه‌های اثبات نجاست که در رساله‌های عملیه آمده، شیر و کف دست‌شویی‌ها نجس‌اند، یا پاک‌اند؟
پاسخ:


راه‌های اثبات نجاست[ویرایش]

آن‌چه فقها درباره راه‌های اثبات نجاست گفته‌اند، به شرح زیر است:
نجاست هر چیزی از سه راه ثابت می‌شود:

← اول
آن که خود انسان یقین کند چیزی نجس است؛ پس اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است، لازم نیست که از آن دوری نماید.

← دوم
آن‌که کسی که چیزی در اختیار اوست، بگوید آن چیز نجس است؛ مثل این‌که همسر انسان بگوید فلان ظرف نجس است. [۱]

← سوم
آن‌که دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است، نیز اگر یک نفر عادل هم بگوید، بنا بر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کرد.
پس اگر بخواهیم نجاست چیزی را بدانیم، باید به‌وسیله یکی از این راه‌ها برای ما ثابت شود؛ در نتیجه اگر هیچ‌کدام از این‌ها نبود، آن شیء مورد ابتلا نجس نیست؛ به‌عنوان مثال اگر کسی شک کند که فلان چیز خون است یا نه، آن چیز پاک است، یا فلان شیء نجس شده یا نه، پاک است.

نجاست شیر آب و کف دست‌شویی[ویرایش]

بنابراین شیر آب و کف دست‌شویی تا زمانی که یقین به نجاست آنها پیدا نشد پاک است و هیچ شک و تردیدی در این حکم نیست؛ ولی اگر از طریق یکی از راه‌های اثبات نجاست، برای ما یقین به نجاست چیزی حاصل شد، باید از آن پرهیز کرد و آن را پاک نمود. [۲]

بیان یک نکته[ویرایش]

معمولاََ‌ً ما از نجس و پاک بودن شیر و یا کف دست‌شویی خانه خود خبر داریم؛ اما اگر از نجس و پاک بودن آن بی‌خبر بودیم و هم‌چنین شیر و کف دست‌شویی‌های اماکن عمومی که چون یقین به نجاست نداریم، پاک هستند.

پانویس[ویرایش]
 
۱. رساله توضیح المسائل نه مرجع، تطبیق و تدوین لطیف و سعید راشدی، ص ۸۱ و ۸۲، چاپ امیدوار، چاپ اول، ۱۳۸۵، با اندکی تلخیص.
۲. البته این وجوب تطهیر در صورتی است که نجاست آن‌جا باعث شود که نجاست به جاهایی که نماز می‌خوانیم، سرایت نماید یا به لباس نمازگزار سرایت کند؛ به عبارت دیگر به هر چیزی که پاکی در آن شرط است، سرایت نماید.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام نجاسات
جعبه‌ابزار