مهریهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مهریه، صداق، ازدواج دائم ، ازدواج موقت ، صداقت.
پرسش: «صدقاتهن» و «اجورهن» در قرآن درباره چیست؟
پاسخ:


مراد از «صَدُقاتِهِنّ»[ویرایش]


← ۱. مهریه
«صَدُقاتِهِنّ»، [۱] در فضای بحث از ازدواج دائم آمده است و از مَهریه به عنوان «صداق» نام برده شده است. [۲] [۳]

←← وجوب پرداخت مهریه
آیه‌ای که این واژه در آن آمده، اشاره به یکی از حقوق مسلم زنان می‌کند و تأکید می‌نماید که شوهر، مَهریه همسر خود را بپردازد. [۴] [۵] مگر این‌که آنان مهریه را ببخشند. [۶] [۷]

← ۲. صداقت
همچنین این واژه به‌صورت ضمنی، اشاره به صداقت و راستی در پیمان ازدواج دارد. [۸]

مراد از واژه «أُجُورَهُنَّ»[ویرایش]

اما «أُجُورَهُنَّ»، [۹] اشاره به مسئله ازدواج موقت و به اصطلاح «متعه» دارد و می‌فرماید:«زنانی را که متعه می‌کنید مهر آنها را به‌عنوان یک واجب باید بپردازید». [۱۰]

پانویس[ویرایش]
 
۱. نساء (۴)، آیه ۴؛ «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً»؛ و مهر زنان را (به‌طور کامل) به عنوان یک بدهی (یا عطیه،) به آنان بپردازید! (ولی) اگر آنها چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید».    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۹۷، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    
۳. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۱۶۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۹۷، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    
۵. حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، آیات الاحکام، تحقیق، اشراقی سرابی، میرزا ولی الله، ج ۲، ص ۳۲۹ و ۳۳۰، انتشارات نوید، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۴ ق.
۶. حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، آیات الاحکام، تحقیق، اشراقی سرابی، میرزا ولی الله، ج ۲، ص ۳۳۰، انتشارات نوید، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، با مقدمه بلاغی، محمدجواد، ج ۳، ص ۱۲، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۲ ش.    
۸. حسینی همدانی، سیدمحمدحسین، انوار درخشان، تحقیق، بهبودی، محمدباقر، ج ۳، ص ۳۴۲ و ۳۴۳، کتابفروشی لطفی، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۴ ق.
۹. نساء (۴)، آیه ۲۴؛ «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً...»؛ و زنانی را که متعه (ازدواج موقت‌) می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۳۶۹، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | تفسیر | واژگان قرآنی
جعبه‌ابزار