مسجد و نصب عکسذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نصب تابلو، تصاویر، مسجد.
پرسش: نصب تابلوهای تصویر انسان و حیوان در داخل مسجد چه حکمی دارد؟
پاسخ:


بیان چند نکته[ویرایش]

برای دست‌یابی به پاسخ توجه به نکاتی ضروری است:

أ. مکان‌های مکروه برای نماز خواندن[ویرایش]

فقها فرموده‌اند: نماز خواندن در چند جا مکروه است که از آن جمله است: روبه‌روی عکس و مجسمه‌ی چیزی که روح دارد؛ مگر آن‌که روی آن پرده بکشند، و در جایی که عکس باشد، اگرچه روبه‌روی نمازگزار نباشد؛ [۱] پس نماز خواندن در جایی که تابلوهای عکس انسان و حیوان در محل نمازگزار باشد اعم از آن‌که آن محل مسجد باشد یا غیر مسجد و اعم از این‌که آن تصویر رو‌به‌روی نمازگزاران باشد یا در جهت دیگر، مکروه است و بهتر است که در موقع نماز روی آن پوشانده شود.

ب. نقاشی کردن صورت انسان و حیوان در مساجد[ویرایش]

هم‌چنین فقها درباره‌ی نقاشی کردن صورت انسان و حیوان در مساجد، فرموده‌اند:

← فتوای امام خمینی «قدس سره»
بنا بر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و هم‌چنین نباید صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند؛ و نقاشی چیزهایی که روح ندارد، مثل گل و بوته مکروه است.

← فتوای آیت الله العظمی بهجت
بنا بر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و هم‌چنین نباید صورت چیزی را نقاشی کنند و بکشند، مخصوصاً چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد که در غیر مسجد هم اشکال دارد و احتمال دارد نماز خواندن در این مساجد هم مکروه باشد؛ ولی نوشتن قرآن و احادیث صحیحه در مسجد مانعی ندارد. [۲]

← فتوای آیت الله العظمی فاضل
بنا بر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و هم‌چنین نباید بنا بر احتیاط صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند؛ و نقاشی چیزهایی که روح ندارد، مثل گل و بوته مکروه است.

← فتوای آیت الله العظمی مکارم
مسأله تزیین کردن مسجد به طلا اشکال دارد و هم‌چنین احتیاط آن است که صورت چیزهایی که روح دارد، مثل انسان و حیوان در مسجد نقش نکنند.

← فتوای آیت الله العظمی سیستانی
احتیاط واجب این است که مسجد را به طلا زینت نکنند و احتیاط مستحب آن است که به‌صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد، زینت نکنند. [۳]

ج. نصب تصاویر در مساجد[ویرایش]

حکم نصب تصاویر و عکس در مساجد چیست ؟

← فتوای آیت الله العظمی خامنه‌ای
آیت الله العظمی خامنه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با نصب عکس در مساجد فرموده‌اند: اشکالی ندارد. لکن اگر در شبستان باشد، بهتر است هنگام نماز، به طریقی روی آن پوشانده شود. [۴]

← فتواهای امام خمینی در این باره
در ذیل به نمونه‌هایی از سؤالاتی که از امام خمینی "قدس سره" در این باره شده است و جواب‌های معظم له توجه فرمایید:

←← اول
در رساله‌ی آن جانب، نقاشی و تصویر در مساجد به احتیاط واجب منع شده است، آیا این منع شامل عکس هم می‌شود یا نه؟
جواب: شامل نیست.

←← دوم
امروزه در بعضی از مساجد و یا مکان‌هایی که نماز جمعه اقامه می‌شود، عکس‌ها و پوستر‌هایی روبه‌روی نمازگزاران نصب می‌شود، آیا نماز خواندن در این مکان‌ها اشکال دارد؟
جواب: نماز صحیح است، هر چند در مقابل نمازگزار بودن آن کراهت دارد و کراهت رفع می‌شود به این‌که روی آن را به‌وسیله‌ای بپوشانند.

←← سوم
آیا در مقابل نمازگزار حرام است که عکس مکه باشد؟ عکس‌های غیر از عکس مکه چه‌طور؟
جواب: حرام نیست و اگر تصویر ذی روح باشد، مکروه است. [۵]

←← چهارم
عکس‌های شهدا که در مساجد می‌زنند و...، چه حکمی دارد؟
جواب: اشکال ندارد. [۶]

پانویس[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، مسأله ۸۹۸.
۲. جامع المسائل (للبهجة)، ج ‌۱، ص ۵۴۷.
۳. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‌۱، مسأله ۹۰۸.
۴. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‌۱، ص، ۵۰۹، س ۳۷۵.
۵. استفتائات امام خمینی (ره)، ج ۱، ص ۱۵۰، س ۷۹، ۸۰ و ۸۱.
۶. استفتائات امام خمینی (ره)، ج ۳، ص ۵۷۰، س ۳.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام مساجد
جعبه‌ابزار