متشابهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:

متشابه، محکم، قرآن مجید.

پرسش:

معنای متشابه و محکم چیست؟ و علت اختلاف نظر در تعداد آیات متشابه در قرآن چیست؟

پاسخ:
متشابه

[ویرایش]

واژه «متشابه» در اصل به چیزی گفته می‌شود که اجزای مختلف آن شبیه به هم باشند؛ ازاین‌رو به جمله‌ها و کلماتی که معنای آنها پیچیده است و احتمالات مختلفی درباره معنای آنها داده می‌شود، متشابه می‌گویند.

محکم

[ویرایش]

در مقابل «متشابه» واژه «مُحکم» قرار دارد. این کلمه در اصل به معنای ممنوع ساختن به‌ کار می‌رود؛ به همین دلیل به موجوداتی که پایدار هستند، محکم گفته می‌شود. به سخنان روشن و قاطعی که هرگونه احتمال خلاف را از خود دور می‌کند، محکم می‌گویند.
[۲] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن‌، تحقیق: داودی، صفوان عدنان، ص ۴۴۳ ـ ۴۴۵، دارالقلم‌، الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.


آیات متشابه در قرآن

[ویرایش]

درباره این‌که کدام از آیات قرآن متشابه هستند، نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد؛ چراکه در این موضوع، اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا نگاه افراد و تشخیص آنان نسبت به آیات مختلف است؛ برخی احتمال معانی مختلف را در آن ممکن می‌دانند و برخی آن‌ را واضح و روشن دانسته و هرگونه احتمال معنای دیگر را رد می‌کنند و نیز با توجه به سطح معرفت افراد، ممکن است آیات محکم و متشابه نسبت به آنان متفاوت باشد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۴۳۲ ۴۳۳، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن‌، تحقیق: داودی، صفوان عدنان، ص ۴۴۳ ـ ۴۴۵، دارالقلم‌، الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | محکمات و متشابهات
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار