شنونده غیبتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:غیبت، غیبت کننده، غیبت شونده، شنونده غیبت.
پرسش :آیا شنونده غیبت در گناه غیبت کننده شریک است؟


متن کامل پرسش

[ویرایش]

با سلام. اگر در یک جمع سه نفره نشسته باشم و آن دو نفر با هم غیبت دیگران را می‌کنند و با من اصلاً صحبتی نمی‌کنند، آیا من هم در گناه آنها شریکم؟

پاسخ

[ویرایش]

تعالیم دینی می‌گوید شنونده غیبت در گناه غیبت کننده شریک است. در کتاب‌های روایی، سر فصلی با همین موضوع در نظر گرفته شده که احادیث این مسئله در آن گردآوری شده است، در این فرصت به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
۱. «السَّامِعُ شَرِیکُ الْقَائِلِ»؛
[۱] تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، محقق، مصحح، رجائی، سید مهدی‌، ص ۳۶، دار الکتاب الإسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.‌
شنونده غیبت در گناه غیبت کننده شریک است.
۲. «السَّامِعُ‌ لِلْغِیبَةِ کَالْمُغْتَابِ»؛ شنونده غیبت مانند غیبت کننده است.
۳. «السَّامِعُ لِلْغِیبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَیْنِ»؛ فردی که به غیبت گوش می‌سپارد یکی از غیبت کنندگان است.
۴. «سَامِعُ الْغِیبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَیْنِ»؛ شنونده غیبت یکی از غیبت کنندگان است.
۵. «سَامِعُ الْغِیبَةِ شَرِیکُ الْمُغْتَابِ»؛ شنونده غیبت در گناه غیبت کننده شریک است.
۶. «مُسْتَمِعُ الْغِیبَةِ کَقَائِلِهَا». شنونده غیبت مانند گوینده غیبت است.

← تذکر


البته آنچه در این مسئله قابل توجه و دقت است؛ این است که اگر کسی که در مجلس غیبت حضور داشته باشد و با میل و رغبت گوش کند، در گناه غیبت شریک است و آنکه غیبت به طور اتفاقی به گوشش خورده و امکان بازداشتن دیگران از غیبت برای او وجود نداشته است، مشمول این احادیث نیست.

دلیل گناه شنونده غیبت

[ویرایش]

دلیل این‌که شنونده غیبت در گناه مانند غیبت کننده می‌باشد؛ این است که هر دوی آنها با رضایت در غیبت مشارکت دارند، و ذهن آنها مشغول به تصورات ناروایی است که مورد نهی است. تنها اختلافشان در این است که یکی گوینده است و دیگری شنونده. یکی با زبان می‌گوید و دیگری با گوش و با اختیار بد خودش تصورات کذب و حرام غیبت کننده را می‌پذیرد؛ چرا که با نشستن در مجلس غیبت، نفس انسان با آن فضا انس و الفت پیدا می‌کند، در نتیجه آثار سوء آن مجلس مانند سم کشنده در روح و روان وی نفوذ می‌کند.
[۷] مجلسی، محمد باقر‌، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول‌، محقق، مصحح، رسولی محلاتی، هاشم‌، ج ۱۰، ص ۴۱۳، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق‌.

بنابر این، باید گفت اگر به تمام آنچه که غیبت کنندگان در مورد فرد غایب گفتند و شما نیز به گفته‌هایشان گوش دادی، در گناه غیبت با آنها شریک هستی، اما اگر همین که آنها شروع به غیبت کردند، و شما تذکر دادی که غیبت نکنید! غیبت حرام است! و با تذکرات شما دیگر غیبت ادامه پیدا نکرد؛ یعنی یا آنها ساکت شدند و یا شما مجلس غیبت را ترک کردی، و یا اگر امکان نهی از منکر و ترک مجلس نباشد در برخوردت نشان دادی که از کارشان راضی نیستی مانند این‌که چهره ناراحت به خود گرفتی و از آنها روی برگرداندی و...، در گناه غیبت با آنها شریک نخواهی بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، محقق، مصحح، رجائی، سید مهدی‌، ص ۳۶، دار الکتاب الإسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.‌
۲. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، محقق، مصحح، حسنی بیرجندی، حسین، ص ۲۹،‌ دار الحدیث، قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.‌    
۳. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، محقق، مصحح، حسنی بیرجندی، حسین، ص ۲۷،‌ دار الحدیث، قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.‌    
۴. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، محقق، مصحح، حسنی بیرجندی، حسین، ص ۲۸۳،‌ دار الحدیث، قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.‌    
۵. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، محقق، مصحح، حسنی بیرجندی، حسین، ص ۲۸۶،‌ دار الحدیث، قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.‌    
۶. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، محقق، مصحح، حسنی بیرجندی، حسین، ص ۴۸۵،‌ دار الحدیث، قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.‌    
۷. مجلسی، محمد باقر‌، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول‌، محقق، مصحح، رسولی محلاتی، هاشم‌، ج ۱۰، ص ۴۱۳، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق‌.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | رذائل اخلاقی | غیبت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار