شمایل ظاهری امام علیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: امام علی (علیه‌السّلام)،

پرسش: شمایل و ظاهر امام علی (علیه‌السّلام) چگونه بود؟

پاسخ اجمالی: در کتب تاریخی شمایل امام علی (علیه‌السّلام) چنین گزارش شده که مردی خوش‌سیما و متبسم بود و رویش گویی ماه شب چهارده، چشمانی سیاه و درشت و‌ اندکی خمار داشت، ریشش پُر پشت بود و موهای سپیدش را رنگ نمی‌کرد و اندامی چهارشانه داشت.


بررسی متون تاریخی و حدیثی

[ویرایش]

متون تاریخی و حدیثی، سیمای امام علی (علیه‌السّلام) را در هنگام ولادت و یا در کودکی‌اش به ما نشان نمی‌دهند و از‌این‌رو، آنچه در پی می‌آید، سیما و‌ اندام زیبای وی را در روزگار خلافتش ترسیم می‌کند و در پرتو این متون، می‌توانیم ایشان را چنین توصیف کنیم:
مردی میانه بالا که به کوتاهی و چاقی نزدیک‌تر می‌نمود. از خوش‌سیماترین مردم بود و رویش گویی ماه شب چهارده. پُرتبسّم، گندمگونِ مایل به سبزه، چشمانش سیاه و درشت و‌ اندکی خمار. موی جلوی سرش ریخته بود. گردنش گویی جام نقره بود. ریشش پُر پشت بود و موهای سپیدش را رنگ نمی‌کرد. چهارشانه بود. کف دستانش زِبر و دست و مچ او محکم و سینه‌اش پهن بود. شکم داشت. مَفصل‌هایش سِتَبر،ماهیچه‌های ساعد و ساق پایش ستبر و سرِ آنها باریک بود. چون راه می‌رفت، می‌خرامید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌اثیر، مبارک بن محمد، النهایه، ج۲، ص۱۱۹ «دعج».    
۲. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج ۳، ص۲۷.    
۳. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج ۱، ص۴۶۱.    
۴. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج۴، ص۱۱۷.    
۵. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۳، ص۶۲۴.    
۶. ابن‌اثیر، مبارک بن محمد، النهایه، ج۲، ص۴۴۴ «شثن».    
۷. ابن‌اثیر، مبارک بن محمد، النهایه، ج۴، ص۱۶۲ «کردس».    
۸. ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، ج ۱، ص۹۳.    
۹. ابن‌سعد بغدادی، محمد بن سعد، طبقات الکبری، ج ۳، ص ۲۶.    
۱۰. ابن‌اثیر، مبارک بن محمد، النهایه، ج۴، ص۱۸۳.    


منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «شمایل ظاهری امام علی» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۵/۸.    


رده‌های این صفحه : امام علی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار