شرط هدایت‌گری قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: هدایت الهی، تقوا.

پرسش: چرا هدایت الهی در آیه دوم سوره بقره، مشروط به تقوا شده است؟


نقش تقوا در هدایت انسان

[ویرایش]

آیه دوم سوره بقره بیانگر نقش دیگر تقواست:
«ذَ لِکَ الْـکِتَـبُ لَا رَیبَ فِیهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِینَ؛ این کتاب که شکی در آن نیست، هدایتی برای مردم باتقواست».

← شبهه


یعنی شرط هدایت الهی تقواست. ممکن است این سؤال مطرح شود که انسان در نتیجه هدایت خداوند، به تقوا می‌رسد؛ اما چرا در این آیه هدایت الهی مشروط به تقوا شده است؟ علاوه بر این مردم با تقوا را هدایت کردن هنر نیست، که آنان، خود هدایت شده‌اند؛ قرآن باید مردم بی‌تقوا را هدایت کند که با راهنمایی‌های قرآن به تقوا برسند.

← پاسخ


پاسخ این است که هدایتی که زمینه ساز تقواست، با هدایتی که نتیجه تقواست و تقوا شرط آن است فرق می‌کند.
هدایت اول، راهنمایی برای رفع موانع شناخت است و هدایت دوم، راهنمایی برای شناخت حقایق هستی و راه تکامل و وصول به هدف آفرینش.
در مورد اول، راهنمایی وحی تأکیدی است بر راهنمایی عقل که با وجود مانع شناختِ حقایق، امکان پذیر نیست و برای دیدار دیده عقل، کنار رفتن حجاب هوس ضروری است. با کنار رفتن این حجاب با اراده و انتخاب انسان، و تداوم این اراده به وسیله تقوا، زمینه بهره‌گیری از هدایت الهی به معنای دوم فراهم می‌شود و هر چه سد تقوا محکم‌تر باشد، چراغ پر فروغ هدایت الهی در دل فروزان‌تر می‌گردد و با طی درجات تقوا، انسان به بالاترین مراتب شناخت نایل می‌آید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲.    


منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «تقوی شرط هدایت‌گری قرآن» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۲۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار