شبهه نذر به زناذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: معصوم، نذر.

پرسش: آیاحدیثی با مضمون ذیل ازمعصوم صادرشده است؟
زنی خدمت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌رسد و می‌گوید: نذر کرده‌ام اگر حاجتم برآورده شود زنا کنم. پیامبر فرمود: لازم نیست زنا کنی. کافی است پاشنه پای خود را بیرون بگذاری که حکم زنا دارد.


منافات با احکام مسلم اسلام

[ویرایش]

چنین حدیثی نیافتیم و مضمون آن با حکم فقهی و مسلّم اسلام منافات دارد؛ زیرا چنین نذری از اساس نادرست بوده و نیاید به آن عمل شود.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «شبهه نذر به زنا» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۸/۲۲.    


رده‌های این صفحه : زنا | نذر
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار