شبهه در توحید افعالیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: توحید افعالی، قرآن.

پرسش: مگر ما قائل به توحید اَفعالی خداوند نیستیم که بر اساس آن، فاعل همه افعال، خداست؟ در قرآن می‌خوانیم: «وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ». با این حساب آیا ما در اعمالمان مجبور نیستیم؟


جبر

[ویرایش]

در مورد توحید افعالی باید گفت که اگر توحید اَفعالی، به معنای انجام شدن همه کارها (از جمله کارهای اختیاری انسان و گناهان او) به وسیله خدا باشد، این معنا همان جبر است و سخنی است نادرست.

معنای درست توحید افعالی

[ویرایش]

معنای درست توحید اَفعالی، این است که قدرت و توانایی انجام دادن همه افعال، از سوی خداست؛ یعنی حتّی آن‌گاه که انسان کاری اختیاری انجام می‌دهد، نیز، قدرت آن را از خدا دریافت کرده است. آیه یادشده هم خطاب به بت‌پرستان است و «ما تعملون»، بت‌ها هستند، نه افعال انسان‌ها.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۹۶.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «شبهه در توحید افعالی» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۳/۲۳.    


رده‌های این صفحه : مقالات حدیث‌نت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار