شبهه اجابت اذانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حدیث، همسایگان.

پرسش: معنای «اجابت» در این حدیث که در آمده، چیست؟
«من سمع النداء من جیران المسجد فلم یجب فلا صلاه له؛ هر کس از همسایگان مسجد صدای اذان را بشنود و اجابت نکند نمازش بی‌ارزش است.»


حضور در مسجد

[ویرایش]

اجابت در این حدیث به معنای حضور در مسجد برای اقامه نماز است. البته مستحب است شنوندگان صدای اذان، آن را حکایت کنند؛ یعنی آهسته تکرار کند، ولی این مطلب ربطی به آن حدیث ندارد.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «اجابت اذان» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۸/۲۲.    


رده‌های این صفحه : اذان
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار