شارب از منظر امام صادقذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: امام صادق، سبیل، تراشیدن سبیل از ته
پرسش: حکم تراشیدن از ته شارب چیست؟ آیا امام صادق (علیه‌السّلام) سبیل خود را از ته می‌تراشید؟
پاسخ: با توجه به تغییر مدل‌های زیبایی شناسی در عصرهای مختلف، شاید بتوان گفت که اصلاح سبیل شاید در زمانی نشانی از زیبایی بوده است.


بررسی سیره اهل بیت

[ویرایش]

در ارتباط با پرسش مطرح شده باید گفت:
کوتاه‌تر بودن سبیل از ریش مستحب است. همان طور که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: سبیل‌ها را کوتاه نموده و ریش‌ها را (تا حدی) بلند نمایید، تا شبیه مجوسیان نشوید.
البته دلیلی وجود ندارد که ائمه (علیه‌السّلام) ملتزم بودند به صورت یک رویکرد همیشگی سبیل خود را از ته بتراشند. با این وجود در روایات، یک گزارش وجود دارد که این مدل اصلاح شارب را - نه به صورت لزومی - از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده است:
«عبدالله بن عثمان گفت: دیدم حضرت صادق (علیه‌السّلام) شارب‌های خود را گرفته به طوری که نزدیک به پوست رسیده است.»
در همین راستا با توجه به تغییر مدل‌های زیبایی شناسی در عصرهای مختلف، شاید بتوان گفت که این مدل اصلاح شاید در زمانی نشانی از زیبایی بوده است.

← روایت از پیامبر


روایتی را نیز می‌توان مؤید همین احتمال دانست:
«پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: افراد باید موی سبیل و موی درون بینی خود را کوتاه کرده و از ظاهر خود مراقبت کنند؛ زیرا این کارها بر زیبایی آنان می‌افزاید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۲، ص۱۱۶، ح ۱۶۶۰، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.    
۲. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ص۱۱۵، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.    
۳. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ص۱۱۸، ح۱۶۶۴.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست برگرفته از مقاله «امام صادق و تراشیدن سبیل» تاریخ باز یابی ۱۳۹۳/۰۶/۰۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار