• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : سوره نجم

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... سوره نجم


    سایر عناوین مشابه :
  • آیات 8 تا 10 سوره نجم
  • رده:آیات سوره نجم
  • رده:شأن نزول آیات سوره نجم
  • شأن نزول آیات 33 و 55 سوره نجم
  • منظور از نشئه‌ اخری در آیه 47 سوره نجم
جعبه ابزار