سن ازدواجذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: چه سنی برای ازدواج مناسب است؟
نمایه: مراحل ازدواجترتیب تولد

[ویرایش]

پاسخ:
باعرض سلام و تشکر از ارتباط شما

متأسفانه در فرهنگ ما ازدواج با توجه به ترتیب تولد است و اگر عضوی از خانواده نیاز به ازدواج داشته باشد باید نفر قبل از او ازدواج کرده باشد و راه برای او باز باشد در حالی که ممکن است به دلیل تفاوت های ژنتیکی و محیطی عضوی که در سطح پایین سنی نسبت به عضو دیگر قرار دارد نیاز بیشتر به ازدواج داشته باشد البته این موضوع در پسرها بسیار کمتر است و به راحتی می توانند فرزند پسر می تواند با توجه به مجرد بودن برادر بزرگتر ازدواج کند. اما در دخترها این معضل جدی تر است و اگر خواهر کوچکتر نیاز به ازدواج داشته باشد و خواهری بزرگتر داشته باشد تا زمانی که خواهر بزرگتر ازدواج نکرده نمی تواند ازدواج کند بنابراین در دختر و پسر در این موضوع برداشت متفاوت است.

وضعیت اقتصادی

[ویرایش]

نکته دیگر وضعیت اقتصادی است شما باید بدانید که وضعیت اقتصادی معضلاتی را در جامعه برای هم مجردها و هم متأهل ها ایجاد کرده است و شما نباید ازدواج خودتان را به امید بهتر شدن وضعیت به تأخیر بیاندازید بلکه اگر زیرکی و تفکر اقتصادی داشته باشید و از طرفی یقین به فرموده خداوند متعال که می فرمایند هیچ جنبده ای نیست در زمین مگر اینکه برعهد من است که رزق و روزی ایشان رافراهم کنم پس بلوغ فکر و فراگیری صحیح مسیر انتخاب همسر رمز خوشبختی است نکته دیگر اینکه ما در جامعه به افرادی برخورد می کنیم علی رغم مهاجرت و زندگی در کشور غریب مثلاً برادران افغانی با تلاش و کوشش با وجود عیال واری درآمد بسیار بالایی دارند پس ما باید نگرشمان را عوض کنیم و نگاه و دید مردم برایمان اهمیت نداشته باشد بلکه به خطر افتاد بهداشت روان و افتادن در دام اعتیاد به مسایل جنسی و گناه برایمان مهم باشد نه نوع شغل و کار که نگران باشیم جامعه پذیرش دارد یا نه.

سن ازدواج در اسلام

[ویرایش]

در مورد سن ازدواج بلوغ و پختگی و ایجاد آگاهی و اطلاعات نسبت به زندگی زناشویی موفق از طریق کتب و کلاس های رسمی مشاوره پیش از ازدواج شرط ازدواج موفق است که در اسلام از سن ۱۵ سالگی سفارش به ازدواج شده و در حال حاضر با وضعیت فعلی جامعه و پیچیدگی ها خاص بهترین سن از سن ۲۰ سالگی به بالا به شرط وجود آگاهی های که در بالا ذکر شد.

منبع

[ویرایش]

شهر سؤال.    


رده‌های این صفحه : ازدواج | جوانان | سن ازدواج
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار