سرمه کشیدن پیامبرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سرمه ، پیامبر، سیره پیامبر.

پرسش: آیا درست است که پیامبر (صلی الله علیه وآله) همیشه سرمه در چشم می‌کرده‌اند؟

پاسخ: سرمه کشیدن از سنت‌های پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود و به آن سفارش نموده و خود نیز به آن عمل می‌کرده است.


روش سرمه کشیدن پیامبر

[ویرایش]

از سنت‌هایی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) به آن سفارش نموده و خود نیز به آن عمل می‌کرده است، سرمه کشیدن بوده که برای آن، آداب و دستوراتی در روایات آمده است:
روش پیامبر اسلام|پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) این بود که در چشم راست سه میل و در چشم چپ دو میل سرمه می‌کشید و می‌فرمود:«شخص در سه بار سرمه کشیدن و زمان آن مختار است و کم و زیاد آن مانعی ندارد»، پیامبر سرمه‌دانی داشت که در شب از آن سرمه می‌کشید و سرمه او اثمد (نوعی سنگ که از آن سرمه درست می‌کنند) بود.

روایت امام صادق

[ویرایش]

امام صادق(علیه السلام) فرمود:«پیامبر وقت رفتن به بستر سرمه می‌کشید».

روایت امام رضا

[ویرایش]

امام رضا (علیه السلام) می‌فرماید:«سرمه‌ کشیدن با إثمد مژگان را می‌رویاند، و سبب قوّت بینایی می‌گردد و به شب‌زنده‌داری کمک می‌کند».

تذکر

[ویرایش]

در پایان تذکر این نکته ضروری است که مقتضیات زمان و مکان را هم در این امور نباید از نظر دور داشت و انگشت‌نما و مشهور شدن مورد تأیید اسلام نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۳، ص ۱۰۵، دار صادر، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.    
۲. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، ص ۳۴، شریف رضی، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۲ق.    
۳. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، ص ۴۶، شریف رضی، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۲ق.    
۴. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، ص ۴۶، شریف رضی، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۲ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «سرمه کشیدن پیامبر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۲.    


رده‌های این صفحه : آراستگی | تاریخ اسلام | سیره پیامبر
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار