رویای صادقهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رویای صادقه، وجود روح

پرسش: رؤیای صادقه چگونه وجود روح را ثابت می‌کند؟

پاسخ: اولا:اگر شخصی بدون هیچ زمینه و پیش فرض و اطلاعات قبلی خوابی ببیند که بدون کم و کاست در آینده محقق شود، به هیچ وجه نمی‌توان آن‌را با سیستم مادی بدن مرتبط کرد.
ثانیا: اگر شخصی بدون هیچ زمینه و پیش فرض و اطلاعات قبلی خوابی ببیند که بدون کم و کاست در آینده محقق شود، به هیچ وجه نمی‌توان آن‌را با سیستم مادی بدن مرتبط کرد.


خواب در متون دینی

[ویرایش]

رؤیا و خواب دیدن از مباحثی است که هم در متون دینی به ابعاد آن توجه شده است و هم حکیمان به برخی از جوانب آن پرداخته‌اند.

اثبات وجود روح

[ویرایش]

اما در مورد اثبات وجود روح از طریق خواب، به نظر می‌رسد حداقل با دو روش می‌توان روح را از راه رؤیا اثبات کرد:

← روش اول


اگر شخصی بدون هیچ زمینه و پیش فرض و اطلاعات قبلی خوابی ببیند که بدون کم و کاست در آینده محقق شود، به هیچ وجه نمی‌توان آن‌را با سیستم مادی بدن مرتبط کرد.

← روش دوم


با این‌که در خواب شرایط عمل نمودن اعضای ظاهری موجود نیست، ولی کار و عمل آن عضو مشاهده می‌شود. مثلاً برای دیدن و عمل نمودن عضو چشم و سیستم بینایی، شرایطی لازم است؛ مانند بسته نبودن پلک چشم، وجود نور کافی، وجود فاصله مناسب و... در حالی‌که شخصی که خواب دیده هیچ‌یک از این شرایط دیدن در آن‌جا محقق نبوده است. بنابراین انسان غیر از بدن مادی باید از وجود دیگری غیر مادی نیز برخودار باشد تا بتواند چنین اعمالی از او سر بزند.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «رویای صادقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار