روز مبعثذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مبعث، معراج، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله.
پرسش: نزد شیعیان ۲۷ رجب روز مبعث پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ است؛ اما نزد اهل سنت این روز، روز معراج و جریان اسراء است، آیا این دو واقعه عظیم در یک روز اتفاق افتاد و هر ساله تکرار می‌شود و دوام دارد؟
پاسخ:


بررسی مبعث و معراج

[ویرایش]

برای تبیین پاسخ، این مسئله را از تفاسیری که پیرامون بعثت و معراج سخن گفتند، بررسی می‌کنیم.

← تاریخ مبعث


در مورد تاریخ بعثت میان عالمان مسلمان دو دیدگاه وجود دارد، یک دیدگاه مربوط به شیعه است که روز بیست هفتم رجب را روز بعثت پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ می‌دانند؛ اما دیدگاه دیگر نظر اهل سنت است که به اعتقاد آنان ماه رمضان زمان مبعث آن حضرت است.

← تاریخ معراج


در مورد معراج پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ نه‌تنها بین شیعه و سنی، بلکه میان خود اهل سنت نیز در تعداد و زمان وقوع آن اختلاف وجود دارد.
[۲] طیب، سید عبدالحسین، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ‌۸، ص ۲۱۸، انتشارات اسلام‌، چاپ دوم، تهران‌، ۱۳۷۸ ش‌.
[۴] ابن شهر آشوب، مناقب، ج ۱، ص ۱۷۷.
[۵] روح المعانی، ج ۱۵، ص ۶.


منافات نداشتن دو روایت فوق

[ویرایش]

با در‌نظر گرفتن این نکات و با توجه به این‌که برخی شب بیست و هفتم ماه رجب سال دهم بعثت را نیز زمان معراج آن حضرت ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ گفته‌اند؛ از‌این‌رو هیچ تعارض و تهافتی بین این دو وجود ندارد؛ زیرا وقوع این دو ـ بنابراین فرض ـ گرچه در یک روز است، اما به اتفاق همه صاحب‌نظران سال اول مبعث سال معراج نیست؛ بلکه سال‌های دیگری غیر از آن برای آن ذکر کردند.
[۷] طیب، سید عبدالحسین، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ‌۸، ص ۲۱۸، انتشارات اسلام‌، چاپ دوم، تهران‌، ۱۳۷۸ ش‌.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسوی همدانی، محمدباقر، ج ‌۲، ص ۲۵، دفتر انتشارات اسلامی، قم؛ در مورد روز آن اختلاف وجود دارد.    
۲. طیب، سید عبدالحسین، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ‌۸، ص ۲۱۸، انتشارات اسلام‌، چاپ دوم، تهران‌، ۱۳۷۸ ش‌.
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسوی همدانی، محمدباقر، ج ‌۱۳، ص ۳۸، دفتر انتشارات اسلامی، قم.    
۴. ابن شهر آشوب، مناقب، ج ۱، ص ۱۷۷.
۵. روح المعانی، ج ۱۵، ص ۶.
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‌۱۲، ص ۱۴، دارالکتب الإسلامیة، چاپ اول، تهران‌، ۱۳۷۴‌ش‌.    
۷. طیب، سید عبدالحسین، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ‌۸، ص ۲۱۸، انتشارات اسلام‌، چاپ دوم، تهران‌، ۱۳۷۸ ش‌.
۸. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسوی همدانی، محمدباقر، ج ‌۱۳، ص ۳۸، دفتر انتشارات اسلامی، قم.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : بعثت | تاریخ اسلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار