روزه روز اربعینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: روزه، روز اربعین.

پرسش: آیا روزه در روز اربعین مستحب است یا مکروه؟

پاسخ:


روزه اربعین

[ویرایش]

به عنوان اربعین چیزی در احادیث وارد نشده است و استحباب آن مثل سایر روزهاست که در همه ایام سال مستحب است جز عاشورا که مکروه است و عید قربان و فطر هم حرام است.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «روزه روز اربعین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار