رشوه برای گرفتن حق خودذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رشوه، رشوه‌خواری، حرام‌خواری، گرفتن حق.

پرسش: آیا انسان می‌تواند برای گرفتن حق خود از رشوه استفاده کند یا خیر؟

پاسخ: بدترین نوع حرام‌خواری، رشوه‌خواری است که در حکم کفر و مورد لعن پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است. رشوه‌خواری بر سه قسم است: أ. رشوه در مقام حکم؛ ب. رشوه برای رسیدن به امر حرام؛ ج. رشوه برای رسیدن به امر مباح.


اقسام رشوه

[ویرایش]

بدترین نوع حرام‌خواری، رشوه‌خواری است که در حکم کفر و مورد لعن پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است و بر سه قسم است:
أ. رشوه در مقام حکم.
ب. رشوه برای رسیدن به امر حرام.
ج. رشوه برای رسیدن به امر مباح.
اما توضیح اقسام مذکور به شرح زیر می‌باشد:

← رشوه در مقام حکم


رشوه در حکم آن است که به قاضی می‌دهند تا به نفع رشوه‌دهنده حکم کند.

← رشوه برای رسیدن به امر حرام


قسم دوم رشوه آن است که به حاکم ظالمی یا رئیسی چیزی بدهند که با آن بتواند به کسی ظلم کند یا معصیتی انجام دهد.

← رشوه برای رسیدن به امر مباح


قسم سوم از رشوه آن است که مال خود را به شخصی بدهد تا با حمایت او بتواند به حق خودش برسد یا ظلمی را از خودش دفع کند.

←← یادآوری یک نکته


اگرچه قسم سوم از رشوه، به قصد رسیدن به مطلب مشروع و مقصد حلال و حق شرعی حلال است، ولی گرفتن آن خالی از اشکال نیست؛ زیرا گرفتن آن سبب سهولت رشوه‌خواری در دو قسم دیگر که حرام قطعی است، بشود. شخص پرهیزکار باید از قسم حلال پرهیز کند تا گرفتار حرام آن نشود.

منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «رشوه برای گرفتن حق خود»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۰۹.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار