رساله صفیر سیمرغذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:رساله سفیر سیمرغ،کتب عرفانی.
پرسش:رساله صفیر سیمرغ را چه کسی نوشته است؟ و چه چیزی را در بر دارد؟
پاسخ : این کتاب از جمله کتاب های عرفانی است.


نویسنده رساله

[ویرایش]

نویسنده رسالۀ «صفیر سیمرغ»، شهاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی معروف به « شیخ اشراق » است.

معنای لغوی صفیرسیمرغ

[ویرایش]

«صفیر»، به هر آواز و صوت ممتد، نرم و بدون ‌تلفّظ حروف‌ می گویند که از میان دو لب به صدا در می آید؛
[۱] فرهنگ ابجدی عربی – فارسی، ص ۵۵۵، واژۀ «صَفَرَ» و ۵۵۶، واژۀ «الصَّفیر».
و «سیمُرغ»، نام مرغی است که پادشاه افسانه ای پرندگان بود. و در عرفان کنایه از پیر یا انسان کامل است. داستان آن و پرندگان دیگر در ادبیات فارسی و کتب عرفانی به گونه های متعددی بیان شده است.

محتوای رساله

[ویرایش]

شیخ اشراق، در این رساله به سیر و سلوک عرفانی معنا بخشیده و حالات روحی سالک الی الله ، موقعیّت های پیش آمده و خطرات و موانع موجود در راه را بیان می کند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ ابجدی عربی – فارسی، ص ۵۵۵، واژۀ «صَفَرَ» و ۵۵۶، واژۀ «الصَّفیر».
۲. المفردات فی غریب القرآن، ص ۲۸۳، واژۀ «الصّفیر».    
۳. لسان العرب، ج ۴، ص ۴۶۰، واژۀ «الصّفیر».    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : عرفان اسلامی | کتب عرفانی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار