رده:خلفای بنی امیهذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ش

  • شخصیت یزید

  • م

  • معاویة بن یزید بن معاویه

  • جعبه ابزار
    جعبه‌ابزار