رده:تشکر از مردمذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ل

  • لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

  • جعبه ابزار
    جعبه‌ابزار