راویان امام حسنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: راویان، امام حسن علیه‌السلام.
پرسش: راویان طبقه اول امام حسن مجتبی ـ علیه‌السلام ـ چه کسانی بودند؟
پاسخ:


راویان و اصحاب امام حسن

[ویرایش]

راویان و اصحاب امام حسن مجتبی علیه‌السلام در کتاب‌های متعددی نام برده شده‌اند.

أ. راویان در رجال طوسی

[ویرایش]

شیخ طوسی حدود ۴۰ نفر از اصحاب و راویان آن‌ حضرت را در کتاب رجال خویش بر شمرده است. این اسامی عبارت‌اند از:
۱. أحنف بن قیس؛ ••• ۲. أصبغ بن نباتة؛ ••• ۳. أشعث بن سوار ••• ۴. جابر بن عبد‌الله أنصاری ••• ۵. جعید همدانی؛
۶. جارود بن منذر؛ ••• ۷. جارود بن أبی‌بشیر (بشر)؛ ••• ۸. حبیب بن مظاهر؛ ••• ۹. حذیفة بن أسید غفاری؛ ••• ۱۰. حارث أعور؛
۱۱. حجر بن عدی؛ ••• ۱۲. حبة بن جوین عرنی؛ ••• ۱۳. حبابة الوالبیة؛ ••• ۱۴. رشید هجری؛ ••• ۱۵. رفاعة بن شداد؛
۱۶. زید بن أرقم؛ ••• ۱۷. سلیم بن قیس هلالی؛ ••• ۱۸. سفیان بن (أبی‌) لیلی همدانی؛ ••• ۱۹. سلیمان بن صرد خزاعی (وی پیامبر را نیز درک کرده است)؛
۲۰. سوید بن غفلة؛ ••• ۲۱. ظالم بن عمرو (البته وی را ظالم بن ظالم نیز نامیده‌اند، و ظالم همان ابوالاسود دوئلی است)؛
۲۲. عبایة بن ربعی؛ ••• ۲۳. عمرو بن حمق خزاعی؛ ••• ۲۴. عامر بن واثلة (أبوالطفیل‌)؛ ••• ۲۵. عبدالله بن جعفر بن أبی‌طالب؛
۲۶. عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب (که بعدها به معاویه پیوست)؛ ••• ۲۷. عمرو بن قیس مشرقی؛ ••• ۲۸. قیس بن سعد بن عبادة أنصاری؛
۲۹. کمیل بن زیاد نخعی؛ ••• ۳۰. کیسان بن کلیب (کنیه‌اش أبا صادق است)؛ ••• ۳۱. لوط بن یحیی (کنیه‌اش ابومخنف است)؛
۳۲. مسلم البطین؛ ••• ۳۳. مسعود مولی أبی‌وائل (کنیه‌اش ابو‌رزین است)؛ ••• ۳۴. میثم تمار؛ ••• ۳۵. مسیب بن نجبة؛
۳۶. مسلم بن عقیل بن أبی‌طالب؛ ••• ۳۷. هلال بن یساف؛ ••• ۳۸. أبو‌إسحاق همدانی؛
۳۹. أبو‌إسحاق سبیعی؛ ••• ۴۰. أبو‌کلیب.
۴۱. فاطمة بنت حبابة الوالبیة (بنا بر گزارش سعد بن عبدالله، وی از امام حسن و امام حسین علیهماالسلام روایت نقل کرده است).

ب. راویان در غیر رجال طوسی

[ویرایش]

افرادی که در غیر کتاب رجال طوسی بر شمرده شده‌اند:
۱. قیس بن ورقا معروف به سفینه؛
۲. قیس بن عبدالرحمان؛
۳. ابن سیرین؛
[۵] ابن طولون، شمس‌الدین محمد، الائمه الاثنا عشر، ص ۶۳، نشر رضی، قم، بی‌تا.

۴. ابن عقله؛
۵. ابن واثله؛
۶. عمرو بن حمق؛
۷. عَبد‌اللَّهِ بْن جَعْفَر طَّیَّار؛
۸. مُسْلِم بْن عَقِیل؛
۹. عَبْدُ‌اللَّهِ بْن عَباس‌؛
۱۰. کُمیل‌.

نتیجه

[ویرایش]

در این نوشتار تلاش شد از تمام کسانی که در کتاب‌های رجال و تاریخ از آنان به‌عنوان راویان امام حسن مجتبی ـ علیه‌السلام ـ نام برده شده است، ذکری به میان آید؛ ولی احتمال این‌که تعداد دیگری از راویان بعد از پژوهش همه‌جانبه به این مجموعه افزوده شود، وجود دارد. هم‌چنین باید توجه داشت که نظر به مفقود شدن بسیاری از کتاب‌های روایی، روایات زیادی از امام حسن مجتبی علیه‌السلام در کتاب‌های حدیثی به ما نرسیده است و به دنبال آن، نمی‌توان تمام روایاتی که افراد فوق در سند آنها باشند را عرضه کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، رجال طوسی، ص ۹۳ تا ص ۹۸، مکتبه مرتضویه، نجف، بی‌تا.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، رجال طوسی، ص ۹۳ تا ص ۹۸، مکتبه مرتضویه، نجف، بی‌تا.    
۳. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۱۲، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۳ش.    
۴. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۱۲، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۳ش.    
۵. ابن طولون، شمس‌الدین محمد، الائمه الاثنا عشر، ص ۶۳، نشر رضی، قم، بی‌تا.
۶. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۱۱، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۳ش.    
۷. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۱۱، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۳ش.    
۸. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۱۱، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۳ش.    
۹. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۱۰، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۳ش.    
۱۰. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۱۰، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۳ش.    
۱۱. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۱۰، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۳ش.    
۱۲. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۱۱، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۳ش.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : اصحاب امام حسن | رجال
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار